CEöversättningsbyråLokalisering av spel

Lokalisering av spel

Innehållsförteckning

CE erbjuder spellokaliseringstjänster som kan hjälpa spelutvecklare att bygga en global publik.

Vår erfarenhet av översättning och lokalisering av spel inkluderar årtionden av expertis, de senaste tekniska moderniseringarna, djupgående kulturell och språklig förmåga samt uppmärksam projektledning för att säkerställa att ditt projekt når sin fulla potential.

  • CE är en innovativ leverantör av språktjänster, och erbjuder pålitliga spellokaliserings- och översättningstjänster skräddarsydda för att tillgodose dina behov.
  • Våra spelöversättningstjänster har varit ledande i branschen i över 25 år, vilket har fått oss att kontinuerligt förfina våra produkter för att garantera att de levererar bästa möjliga kvalitet.
  • Vårt exceptionella team, som gör allt för att uppfylla de krav som ställs, hanterar översättningar på över 70 språk.
  • Genom att kombinera förfinad översättningsteknik med överlägsna mänskliga översättningsprocesser strävar vi efter att tillhandahålla spelöversättningstjänster utan att kompromissa med kostnader eller tidsfrister.

Spellokaliseringens betydelse

Vikten av spellokalisering kan inte förbises. Det är en viktig aspekt av spelutveckling som kan påverka ett spels framgång på internationella marknader. Här är några anledningar till varför spellokalisering är viktigt:

Marknadsexpansion

Spellokalisering hjälper spelutvecklare att nå en bredare publik och expandera sin marknad utöver sitt hemland eller språk.

Kulturell känslighet

Lokalisering säkerställer att ett spels innehåll är kulturellt lämpligt för målmarknaden. Detta inkluderar att anpassa språk, grafik och referenser för den lokala kulturen och undvika missförstånd eller kulturella överträdelser.

Spelarengagemang

Spelare är mer benägna att engagera sig i ett spel om det presenteras på deras modersmål. Lokalisering kan hjälpa spelare att bättre förstå ett spels historia, karaktärer och spelmekanik.

Konkurrensfördelar

Spellokalisering kan ge utvecklare en konkurrensfördel på internationella marknader. Spelare är mer benägna att välja ett spel som är lokaliserat på deras språk och kultur än ett som inte är det.

Intäktstillväxt

Att lokalisera ett spel kan leda till ökade intäkter genom att utnyttja nya marknader och skapa fler möjligheter för köp i spelet, reklam och andra inkomstkällor.

Sammanfattningsvis är spellokalisering avgörande för spelutvecklare som vill nå en global publik och maximera sitt spels potential. Det hjälper till att skapa en mer inkluderande och engagerande upplevelse för spelare, främjar kulturell känslighet och medvetenhet, och kan leda till ökade intäkter och marknadsandelar.

Problem som kan uppstå vid spellokalisering

När spelindustrin utvecklas blir problem med spellokalisering alltmer aktuella för spelutvecklare som strävar efter att se till att spelare runt om i världen kan använda sina spel som avsett.

Ett större problem med lokalisering av spel är att korrekt lokalisera aspekter av spelinnehåll som dialog, miljö och objekt för ett spel som från början utformades med en annan kultur i åtanke. Denna utmaning kan förvärras när man försöker lokalisera ett spel till flera språk.

Dessutom måste spelutvecklare vanligtvis ta hänsyn till tidskrävande aktiviteter som att rekrytera översättare och speltestare från olika länder och implementera spelet för att ta hänsyn till kulturellt specifika tillvägagångssätt för speldesign.

Kulturella missförstånd

En av de största utmaningarna med spellokalisering är att förstå målmarknadens kulturella sammanhang. Lokaliseringsteamet måste vara bekant med de lokala sederna, traditionerna och värderingarna för att säkerställa att spelets innehåll är kulturellt lämpligt.

Översättningsnoggrannhet

Att översätta spelinnehåll korrekt kan vara utmanande, särskilt när det handlar om idiomatiska uttryck, slang och andra språkliga nyanser. En dålig översättning kan leda till förvirring och missförstånd för spelare.

Tekniska begränsningar

Spellokalisering kräver mer än bara översättning av speltext. Lokaliseringsteamet måste också anpassa bilder, ljud och andra multimediaelement för att passa målmarknadens språk och kulturella preferenser. Tekniska begränsningar kan göra det svårt att anpassa vissa element, till exempel karaktärsnamn eller referenser till verkliga platser.

Tids- och kostnadsbegränsningar

Lokalisering kan vara en tidskrävande och dyr process, särskilt för stora, komplexa spel. Spelutvecklare kan behöva överväga kostnaden och tidsinvesteringen för lokalisering mot de potentiella intäkter som genereras genom att nå en ny marknad.

Lagliga och reglerande krav

Spelutvecklare måste också navigera i lagliga och reglerande krav på målmarknaden, såsom åldersgränser, innehållsbegränsningar och censurlagar. Underlåtenhet att följa dessa krav kan leda till förseningar eller till och med ett förbud av spelet.

Vad som ingår i våra spellokaliseringstjänster

Spellokaliseringstjänster är utformade för att anpassa spel för att passa de språkliga, kulturella och funktionella kraven för en viss målgrupp i en viss region eller marknad. Här är några olika typer av tillgängliga spellokaliseringstjänster:

Översättning av speltext

Detta innebär översättning av all text i spelet, inklusive menyer, dialoger, undertexter och andra textbaserade element från källspråket till målspråket. Detta kräver inte bara en djup förståelse för målspråket och kulturen utan också kännedom om spelterminologi och konventioner. Målet med textöversättning är att tillhandahålla en korrekt och kulturellt lämplig översättning som förbättrar spelarens upplevelse.

Lokalisering av ljud- och videoinnehåll

Ljud- och videolokalisering innebär att anpassa spelets ljud- och videoinnehåll, såsom mellansekvenser, berättarröster, ljudeffekter och musik, för att passa målgruppens språkliga och kulturella krav. Detta kräver uppmärksamhet på detaljer och en djup förståelse för målkulturen för att säkerställa att det lokaliserade ljud- och videoinnehållet är engagerande och tilltalande för spelare.

Lokalisering av användargränssnitt

Lokalisering av användargränssnitt innebär att anpassa spelets användargränssnitt, inklusive knappar, menyer och andra element, för att passa målgruppens språkliga och funktionella krav. Detta kan innebära att ändra layouten eller placeringen av knappar eller justera teckenstorlekar för att göra spelet lättare att navigera för spelare.

Teknisk lokalisering

Detta inkluderar anpassning av spelet för att passa målgruppens funktionella krav, såsom justering av spelmekanik eller anpassning för att möta specifika lagkrav.

Översättning av spelskript

Översättning av spelskript innebär översättning av all text i spelet, inklusive dialoger, undertexter och menyalternativ, från källspråket till målspråket. Detta kräver en djup förståelse för målspråket och kulturen, samt kunskaper om spelterminologi och konventioner. Spelmanusöversättningar måste vara korrekta, kulturellt lämpliga och engagerande för att säkerställa bästa möjliga spelarupplevelse.

Lokalisering av grafik

Grafiklokalisering innebär att anpassa alla spelets visuella element för att passa målgruppens språkliga och kulturella krav. Detta inkluderar anpassning av bilder, symboler, logotyper och andra grafiska element. Grafiklokalisering kräver en djup förståelse för målkulturen och den kulturella betydelsen av olika visuella element. Det är viktigt att säkerställa att grafisk lokalisering är kulturellt lämplig och tilltalande för målgruppen.

Kvalitetssäkring

Detta innebär att testa det lokaliserade spelet för att säkerställa att det är fritt från språkliga, kulturella eller funktionella fel.

Marknadsförings- och reklamanpassning

Detta inkluderar anpassning av spelets marknadsförings- och reklammaterial, såsom trailers, affischer och reklammaterial, för att passa målgruppens språkliga och kulturella krav.

Teknisk lokalisering i spelöversättningsbranschen

Teknisk lokalisering är en viktig del av spelöversättning som innebär anpassning av spelets mekanik, användargränssnitt och andra tekniska funktioner för att möta målgruppens funktionella krav. Här är några av de tekniska elementen som är involverade i CE översättningsbyrås tekniska lokalisering:

Kontrollpaneler

Spelets kontrollpaneler kan behöva anpassas för att passa målgruppens preferenser. Till exempel kan layouten för knappar på en kontroller behöva ändras för att bättre matcha preferenserna hos spelare i målregionen.

Klassificering och efterlevnad

Spelets klassificering kan behöva justeras för att möta lokala bestämmelser och kulturella förväntningar. Överensstämmelse med lokala lagar och bestämmelser är avgörande för spelets framgång på målmarknaden.

Nätverksfunktioner

Spelets nätverksfunktioner kan behöva anpassas för att fungera med lokala nätverk och internetanslutningar. Detta kan innebära ändringar i spelets matchmaking eller onlinespelfunktioner.

Kompatibilitet med lokal hårdvara

Spelet kan behöva anpassas för att fungera med lokal hårdvara, såsom konsoler, datorer eller mobila enheter.

Buggfixning och testning

Att testa det lokaliserade spelet för tekniska problem och buggar är avgörande för att säkerställa att spelet är stabilt och funktionellt för målgruppen.

Steg vid professionell spelöversättning och lokalisering

Bestäm din målgrupp

Identifiera målgruppen för ditt spel och de språk de talar. Detta hjälper dig att välja de språk som behöver översättas och lokaliseras.

Välj en professionell leverantör av spelöversättningar

Leta efter en ansedd leverantör av spelöversättningar med erfarenhet av att översätta spel till dina målspråk. Kontrollera deras referenser och kundfeedback.

Ge tydliga instruktioner

Ge tydliga instruktioner och riktlinjer till leverantören om dina förväntningar, spelinnehåll och målgrupper.

Ge tillgång till spelfiler

Ge spelöversättaren tillgång till spelfilerna, inklusive speltext, ljud och videoinnehåll, som ska översättas.

Översättning och lokalisering

Spelöversättarna kommer att översätta och lokalisera spelinnehållet och anpassa det till målgruppens språkliga, kulturella och funktionella krav.

Kvalitetssäkring

Spelöversättaren kommer att genomföra en kvalitetssäkringsprocess för att säkerställa att det lokaliserade spelet är fritt från språkliga, kulturella eller funktionella fel och uppfyller målgruppens förväntningar.

Testning

Testa det lokaliserade spelet med medlemmar från målgruppen för att säkerställa att det är engagerande och roligt för dem.

Lansering

Lansera det lokaliserade spelet på målmarknaden och fortsätt att övervaka dess prestanda och feedback för att göra nödvändiga justeringar.

Det är viktigt att arbeta med professionella spelöversättare som kan leverera högkvalitativa och kulturellt passande översättningar, vilket kan förbättra användarupplevelsen och hjälpa spelet att bli framgångsrikt på målmarknaden.

Fördelar med CE:s spelöversättningstjänster

Snabba leveranstider

Tid är pengar i spelbranschen, så det är viktigt att ha snabba leveranstider för översättningsprojekten. Vi förstår detta, och vi tillhandahåller flexibla tjänster skräddarsydda för din tidsplan. Detta säkerställer att du får de översättningar du behöver så snart som möjligt, utan att offra kvalitet eller noggrannhet.

Högkvalitativa översättningar

CE levererar högkvalitativa översättningar för alla typer av spel på mer än 70 språk. Men det slutar inte där; företaget erbjuder också ett brett utbud av andra tjänster som ljud- och videoinspelningar, röstskådespeleri, grafisk design och mer. Alla dessa tjänster tillhandahålls av modersmålstalare som förstår nyanserna i varje språk och kultur så att du kan vara säker på att ditt spel kommer att lokaliseras korrekt för en internationell publik.

Flexibla lösningar

Teamet på CE översättningsbyrå förstår vad som krävs för att framgångsrikt lokalisera ett spel. Vi vet att inga spel är likadana och att varje projekt kräver en unik lösning. Därför erbjuder vi flexibla lösningar skräddarsydda för dina specifika projektbehov och budgetbegränsningar – så att du får exakt vad du behöver utan att tömma plånboken. Dessutom är våra erfarna översättare tillgängliga dygnet runt för att säkerställa snabba handläggningstider för alla projekt.

Kvalitetssäkringsprocesser

CE följer stränga kvalitetssäkringsprocesser för att säkerställa förstklassiga resultat varje gång. Våra erfarna lingvister använder avancerade programvaruverktyg för att kontrollera att det inte finns fel i stavning, grammatik, skiljetecken och syntax innan vi levererar slutprodukten. Vi anställer också granskningsredaktörer som granskar varje översättning före leverans för att säkerställa noggrannhet och konsekvens genom hela processen. Detta säkerställer att ditt spel är korrekt lokaliserat på alla språk utan att några misstag eller felaktigheter faller mellan stolarna.

Sekretess

Datasäkerhet är avgörande när du arbetar med en tredjepartsleverantör som CE översättningsbyrå. Du vill förstås se till att dina immateriella rättigheter förblir säkra genom hela processen. Lyckligtvis tar vi datasäkerhet på stort allvar – vi använder avancerad krypteringsteknik för att skydda dina data från obehörig åtkomst eller stöld i alla skeden av översättningsprocessen. Du kan vara säker på att din information är säker när du anlitar oss för spellokaliseringstjänster.

Kontakta oss för att få en kostnadsfri offert för översättning och lokalisering av spel

Med en kostnadsfri offert för lokaliseringstjänster av spel gör vi det enkelt för dig att komma igång.

Kontakta oss och beskriv projektet ingående, så kommer våra erfarna projektledare att kontakta dig omedelbart för att gå igenom detaljerna.

Tveka inte att kontakta oss via telefon eller e-post om du har några frågor. Vi ser fram emot att hjälpa dig med ditt spellokaliseringsprojekt!

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök