Ordets värde

Innehållsförteckning

Om du arbetar med översättare eller översättningar kommer här några saker vi översättare önskar att du visste om vårt arbete.

1. Переводчики переводят на свой родной язык (Översättare översätter till sitt modersmål). Ja, ja, jag vet: Det finns många undantag till denna regel och en del erfarna översättare som översätter skickligt – och ibland till och med strålande – från sitt modersmål till ett annat språk. Men för varje verkligt begåvad översättare som kan producera bra texter på ett främmande språk finns det tusentals som gör det dåligt.

2. Bara så att du vet det: Родной язык понимается как язык, который человек усваивает с раннего детства без специального обучения (Med modersmål menas det språk som en person behärskar från tidig barndom utan specialundervisning). I allmänhet är ditt modersmål det språk du använde under din uppväxt, i en miljö där alla omkring dig talade det. Att läsa ett språk i skolan från tidig ålder, spendera en termin utomlands, titta på många filmer eller tala då och då med en far- eller morförälder gör inte ett språk till ett modersmål.

3. Även om du kan det språk som din text översätts till så ska du inte ta för givet att du kan mer än en översättare som har detta språk som modersmål. Om jag hade fått en slant varje gång en kund trott att хорошие перспективы ska översättas med ”goda perspektiv” istället för ”goda framtidsutsikter” skulle jag just nu sitta i ett hus på någon strand i utlandet och dricka drinkar serverade av en personlig tjänare. Om du tror att någonting är fel: Спросить, прежде чем ругаться (Fråga innan du börjar kritisera). Du skulle kunna säga: Почему вы одно и то же слово переводите по-разному? (Varför har du översatt samma ord på olika sätt?)

4. Om du inte följt regel nummer 3 och fortfarande diskuterar med din översättare ska du inte bli förvånad om du hör två ömsesidigt motsägande uttalanden om ordböcker: Так написано в словаре (Så står det i ordboken) och Мало ли что там в словаре написано (Ordboken innehåller många fel och dumheter). Vi använder den första meningen när vi försöker övertala en kund om att t.ex. det engelska ordet ”plant” kan betyda en industriell byggnad och inte bara någonting du har i din trädgård. Vi använder den andra meningen när vi försöker övertala en kund om att t.ex. ”roadster” betyder en öppen bil utan tak, men däremot inte kan användas som synonym för en cabriolet av 2008 års modell.

5. Om ditt företag eller din organisation har en stilguide eller ordlista ska du ge denna till översättaren innan han eller hon påbörjar översättningsarbetet. Om du inte har någon ger du honom eller henne liknande översättningar som genomförts tidigare. Переводчики не читают мысли (Översättare är inga tankeläsare).

6. Var ärlig om översättningsjobbets längd och natur. Om du säger: Надо перевести простой текст — совсем немного (Vi behöver få en enkel text översatt — det är inte alls mycket) kommer översättaren inte förvänta sig 15 sidor komplicerad text.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök