CE översättningsbyrå

Översättning av myndighetsdokument

Vårt erfarna team av auktoriserade översättare erbjuder skräddarsydda lösningar som tillgodoser behoven hos alla kunder, oavsett hur stort eller litet deras projekt kan vara.

Oavsett om du behöver en engångsöversättning av ett viktigt myndighetsdokument eller kontinuerliga tjänster, levererar CE översättningsbyrå fantastiska resultat till oslagbara priser.

Certifierade myndighetsöversättningstjänster

CE är stolta över att erbjuda certifierade myndighetsöversättningstjänster som uppfyller alla dina behov. Våra certifierade myndighetsöversättare har erfarenhet och kunskap av relevanta myndighetsregler och förordningar vid översättning av officiella dokument.

Vi erbjuder garantier på varje översättningsprojekt med högsta noggrannhet, vilket gör att du kan vara säker på att våra tjänster blir av högsta kvalitet, i full överensstämmelse med myndigheternas riktlinjer.

Genom att utnyttja våra myndighetscertifierade översättares språkliga förmågor kan vi på CE tillhandahålla snabba och korrekta översättningar för alla ändamål.

Process för översättning av myndighetsdokument

Våra dokumentöversättningstjänster erbjuder en smidig process och översätter snabbt och enkelt dina myndighetsdokument. CE anlitar modersmålsöversättare och erfarna lingvister från hela världen som förstår denna typ av arbete.

Vi förstår vi behovet av noggrannhet när det gäller att översätta dokument för statligt bruk. Därför involverar vår process flera steg innan den slutförs.

  • Först utser vi ett team av översättare som är väl insatta i målspråket samt ämnet för ditt/dina dokument.
  • Därefter börjar de översätta dokumenten med noggrann uppmärksamhet på detaljer, så att all information förmedlas korrekt.
  • När den första översättningen är klar går den igenom en rigorös kvalitetssäkringsprocess som inkluderar korrekturläsning och redigering. Detta säkerställer att all information som presenteras är korrekt och konsekvent genom hela dokumentet.

Vi garanterar korrekt kvalitet, terminologi och grammatik för dina myndighetsdokumentöversättningar och ser också till att alla siffror, förkortningar, formateringar eller juridiska uttryck tolkas korrekt.

Vår omfattande process för översättning av myndighetsdokument tillgodoser våra kunders behov inom många branscher, inklusive statliga och internationella organisationer.

Typer av myndighetsöversättningar

Myndighetsöversättningstjänster täcker ett brett spektrum av dokumenttyper, kommunikationskanaler och språk. Här är några exempel på typer av myndighetsöversättningstjänster:

Juridisk översättning

Detta inkluderar översättning av juridiska dokument som kontrakt, domstolsutskrifter och andra juridiska applikationer.

Administrativ översättning

Detta inkluderar översättning av administrativa dokument som finansiella rapporter, revisionsrapporter och andra administrativa dokument.

Medicinsk översättning

Detta inkluderar översättning av medicinska dokument som medicinska journaler, forskningsdokument och andra medicinska dokument.

Teknisk översättning

Detta inkluderar översättning av tekniska dokument som manualer, instruktioner och andra tekniska dokument.

Offentlig policyöversättning

Detta inkluderar översättning av offentliga policydokument som lagar, förordningar och andra policyuttalanden.

Översättning av myndighetskommunikation

Detta inkluderar översättning av kommunikation mellan myndigheter, avdelningar och organisationer, som rapporter, brev och e-post.

Typer av professionella myndighetsöversättningstjänster

Flerspråkiga myndighetsöversättningstjänster innebär översättning av officiella dokument, kommunikation och annat material för myndigheter, institutioner och organisationer på flera språk. Här är några exempel på typer av flerspråkiga myndighetsöversättningstjänster:

Professionell dokumentöversättning

Detta inkluderar översättning av officiella dokument som lagar, förordningar, policyer och andra dokument till flera språk för att säkerställa att information är tillgänglig för individer som talar olika språk.

Flerspråkig kommunikationsöversättning

Detta inkluderar översättning av officiell kommunikation som rapporter, brev och e-post till flera språk för att säkerställa att individer som talar olika språk kan kommunicera med myndigheter, institutioner och organisationer.

Flerspråkig webbplatsöversättning

Detta innebär översättning av myndighetswebbplatser och annat onlineinnehåll till flera språk för att säkerställa att informationen är tillgänglig för individer som talar olika språk.

Flerspråkig multimedieöversättning

Detta inkluderar översättning av multimedieinnehåll som videor och ljudinspelningar till flera språk för att säkerställa att innehållet är tillgängligt för individer som talar olika språk.

Sammantaget är flerspråkiga myndighetsöversättningstjänster avgörande för att säkerställa att officiella dokument och kommunikation är korrekt översatt och tillgängligt för individer som talar olika språk.

En ansedd och erfaren leverantör av översättningstjänster kan leverera högkvalitativa och kulturellt anpassade översättningar på flera språk för att säkerställa adekvat myndighetskommunikation för alla inblandade.

Fördelar med vårt översättningsföretag

Ett brett utbud av språktjänster

CE översättningsbyrå erbjuder ett brett utbud av språktjänster, inklusive dokumentöversättning, webbplatslokalisering, videoundertextning, röstöversättning, flerspråkig DTP och innehållsskrivning på över 70 språk. Vi förstår vikten av noggrannhet och precision när det gäller myndighetsdokument och annat material.

Säkerhet

En av de viktigaste övervägandena när du väljer en myndighetsleverantör av översättningstjänster är säkerheten. Du vara säker på att alla dina konfidentiella dokument är säkra från obehörig åtkomst och manipulation. Vi använder avancerad krypteringsteknik för att skydda känsliga data från att nås av ej behöriga användare. Dessutom lagras alla översatta dokument på säkra servrar och säkerhetskopieras regelbundet för att säkerställa deras säkerhet.

Kvalitetssäkring

CE använder ett erfaret team av professionella lingvister som förstår nyanserna i olika språk och kulturer. Alla översättare måste klara strikta kvalitetssäkringstester innan de får arbeta med något projekt som involverar myndighetsöversättningstjänster. Dessutom kontrolleras varje översatt dokument noggrant för korrekthet innan det returneras för att säkerställa att inga misstag har gjorts under översättningsprocessen.

Expertis

Vi har lång erfarenhet av att tillhandahålla myndighetsöversättningstjänster åt många olika kunder runt om i Sverige och världen. Vårt team har arbetat med projekt som sträcker sig från små lokala myndigheter till stora internationella organisationer, så vi förstår de specifika kraven som är involverade i att leverera korrekta översättningar för myndighetsdokumentation. Vi har också erfarenhet inom många andra områden, inklusive juridik, ekonomi, teknik, medicin och annat, vilket gör det möjligt för oss att tillhandahålla specialiserade översättningar för de flesta ämnen eller branscher du kan behöva hjälp med.

Snabba handläggningstider

Tiden är dyrbar när det gäller myndighetsöversättningar så CE erbjuder snabba handläggningstider utan att kompromissa med kvalitet eller noggrannhet. Våra erfarna team kan hantera stora volymer snabbt och effektivt samtidigt som de levererar förstklassiga resultat inom den angivna tidsramen – även vid snäva tidsfrister!

Hur vi skyddar dina data

Vi gör vårt bästa för att hålla dina uppgifter säkra och förhindra säkerhetsöverträdelser.

  • Vi använder säkra protokoll för kommunikation och överföring av data (som https). Vi anonymiserar och pseudonymiserar där det är lämpligt.
  • Vi övervakar våra system för eventuella sårbarheter och attacker och garanterar säker hantering av känsliga uppgifter.
  • Varje åtgärd vi vidtar med dina data registreras med en tidsstämpel och den associerade medarbetarens identitet så att varje steg kan spåras.
  • Inga personuppgifter lagras på våra medarbetares datorer, utan allt förvaras i onlinedatabaser eller synkroniserad programvara.

Stegen i våra myndighetsöversättningar

Myndighetsöversättning innebär vanligtvis flera olika delar, som var och en är avgörande för att korrekt översätta officiella dokument, kommunikation och annat material för myndigheter, institutioner och organisationer.

Dokumentförberedelse och analys

Detta innebär granskning av dokumentet som ska översättas, identifiering av eventuella problem eller komplexiteter och förbereda det för översättning.

Översättning

Detta innebär översättning av dokumentet från källspråket till målspråket av en kvalificerad och erfaren översättare som är skicklig på båda språken.

Granskning och redigering

Detta innebär granskning och redigering av det översatta dokumentet för att säkerställa noggrannhet och överensstämmelse med källdokumentet, samt att det är kulturellt lämpligt och anpassat för målgruppen.

Korrekturläsning

Detta innebär korrekturläsning av det översatta dokumentet för att säkerställa att det är fritt från språkliga, grammatiska eller typografiska fel.

Formatering och design

Detta innebär att se till att det översatta dokumentet är utformat och designat på ett lämpligt sätt för dess avsedda användning och publik.

Kvalitetssäkring

Detta innebär en slutlig granskning av det översatta dokumentet för att säkerställa att det uppfyller alla krav och specifikationer och att det är lämpligt för dess avsedda användning.

Få kostnadsfri offert för professionell översättning av myndighetsdokument!

Allt du behöver göra är att bifoga dokumenten i det nedanstående mailformuläret och beskriva projektet, så kommer våra projektledare att kontakta dig med ett erbjudande inom kort. Vi svarar mer än gärna på dina frågor via telefon eller e-post.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök