Offert

Få prisförslag och leveransdatum redan idag

Har du ett projekt?

Låt oss veta!

Nej, alla kostnadsförslag tillhandahålls gratis, inklusive alla eventuella påföljande ändringar i dem.

CE har en allmän tidsram som specificeras för varje servicenivå (mellan 600 och 2 000 ord per arbetsdag) och projekt som kräver snabbare leverans än inom den allmänna tidsramen kommer att inkludera en expressavgift beroende av textens längd, språkkombination och specificerad tidsram. Din projektledare kan ge dig ett exakt kostnadsförslag.

Beroende på typ av projekt kan ett rabatterat pris ibland erbjudas för längre tidsramar. Hör med din projektledare om ett exakt prisförslag.

Nej. Det finns inga dolda kostnader och inget kommer att läggas till din faktura som inte ingick i det ursprungliga kostnadsförslaget. Varje offert från CE inkluderar samtliga omkostnader och inga projekt påbörjas utan skriftligt medgivande från din sida.

Det finns flera anledningar till prisskillnaderna mellan olika språkkombinationer, som exempelvis sällsynthet eller popularitet för en språkkombination och eftersom vi endast använder infödda översättare inverkar också ekonomiska faktorer och standardpriser för översättningar i landet där översättaren är bosatt.
Alla våra översättare är infödda (dvs. översätter till sitt modersmål), därför inkluderar alla våra priser denna tjänst. Vi tar inte extra betalt för infödda översättare.
Nej. Översättningar som kräver mer kunskap och tid än en enklare översättning kommer givetvis att vara dyrare – dock innebär ett lågt pris helt enkelt en annorlunda servicenivå. CE kommer aldrig av någon anledning att sänka kvaliteten för slutprodukten.
Ja, varje kostnadsförslag från CE översättningsbyrå inkluderar detta.
Kontakta oss redan idag
Vi ser fram emot att höra från dig!