Copywriting

Väl valda ord har kraft att påverka

Copywriting är en konst, en talang, en känsla som kräver passion för språket, kreativ fantasi och god författarförmåga.
Copywriting är avgörande för framgång både på internet och utanför eftersom det ger värdefullt innehåll åt kunden och fungerar som ett kraftfullt och effektivt marknadsföringsverktyg. Målet med copywriting är att skriva ord som imponerar läsaren och skapar uppmärksamhet för era produkter och tjänster.

FIGO-formeln

Det finns många skrivformler i omlopp, men skriver man reklamtexter kan man inte göra det utan att följa FIGO-formeln som anger stegen för kundernas reaktion när de är i färd med att göra ett köp. FIGO-formeln introducerades på 1900-talet och används fortfarande i hög grad för att uppnå önskat resultat:

Vårt huvudmål är att hjälpa våra kunder att uppnå sina mål och se sina företag prestera och lyckas

Hur gör vi det?

Vi håller oss jordnära

Kommunikationstydlighet handlar om att säga vad man vill säga, men att göra det på ett sätt så att läsarna förstår. Att använda vardagsspråk gör att läsaren förstår innehållet snabbare och återspeglar ett vänskapligt företag. Det kan inbegripa liknelser och även udda klichéer, eftersom det i vissa fall belyser komplexa tankar, idéer och meddelanden. Vi tycker om att använda båda, när det är lämpligt.

Vi ger människor orsak att tro

Folk läser bra reklamtexter, men inte nödvändigtvis från början till slut. De flesta skummar först igenom texten i en säljbroschyr eller på en webbsida. Om reklamtexten presenteras korrekt bör människor kunna förstå huvudpunkterna i ert erbjudande.
Vi ger era läsare orsak att tro på texten direkt, följt av rubriker och underrubriker som leder dem från en punkt till nästa på ett logiskt sätt.

Vi intresserar

Man uppnår inget med att säga exakt vad människor förväntar sig att höra. Det är ointressant. Det måste finnas ett överraskningsmoment.
Oavsett mediatyp kommer vi att differentiera ert meddelande på marknaden och se till att det fängslar läsarna.

Vi bryter reglerna åt er

Lite roliga lingvistiska grepp, eller meningar som börjar med ”Och” eller ”Men”, kommer inte att otydliggöra meningen i texten. Om denna teknik används sparsamt kommer grammatiska snedsprång innebära att era sälj- och marknadsföringstexter blir enklare att förstå och lättare att ta till sig.
Det är därför vi aldrig drar oss för att bryta reglerna åt er.

Vi kontrollerar

Texttolkning är en intressant faktor. Det kan leda till alla möjliga sorters missförstånd hos kunder och prospekt, om det ni säger missförstås av dem.
Innan vi ger er det första utkastet kommer vi att analysera varje mening ”i mikroskop” och se om den går att uttrycka klarare och tydligare.

Vi optimerar er webbsajt för sökmotorerna

Vi kan hjälpa er att välja rätt sökord och fraser för era webbsidor och inkludera dem i reklamtexten tillräckligt många gånger så att ni får en högre ranking (men inte så ofta att de irriterar läsaren eller distraherar meningen i era sälj- och reklamtexter).
Skapa uppmärksamhet för era produkter och tjänster
Ord som imponerar läsaren