CEöversättningsbyråXhosa – Professionell översättning till och från xhosa

Xhosa – Professionell översättning till och från xhosa

När det gäller professionella översättningar på xhosa behöver du en språktjänsteleverantör som känner till nyanserna i språket och hur man producerar kulturellt anpassade texter.

Därför är CE översättningsbyrå ett utmärkt val. Med mer än 25 år på marknaden har vi stor erfarenhet av högkvalitativa och noggranna översättningstjänster på xhosa.

CE kan hjälpa dig att få kontakt med din önskade publik på deras modersmål med hjälp av metoder som dokumentöversättning och kulturell anpassning. Kontakta oss idag för mer information!

Översättningstjänster på xhosa

Dokumentöversättning

Detta inkluderar översättning av skriftliga dokument som kontrakt, rapporter och marknadsföringsmaterial.

Översättning av webbplatser

Översättning av webbsidor och deras innehåll, inklusive texter, bilder och videor, för att nå en bredare publik.

Röstöversättning

Innebär inspelning av röstöversättning på ett annat språk för en video- eller ljudproduktion.

Undertextöversättning

Innebär översättning och visning av skriven text i visuell form, vanligtvis i filmer eller videor, som åtföljer den talade dialogen.

Certifierad översättning

En översättning som åtföljs av ett certifikat som intygar dess korrekthet och äkthet, vilket ofta krävs för officiella eller juridiska ändamål.

Översikt av xhosa

Xhosa, även känt som isixhosa, är ett av de officiella språken i Sydafrika. Dess ursprung har sina rötter i ngunispråken som bildades för cirka 2000 år sedan av zulutalande migranter från ngunifolket som flyttade till sydöstra Sydafrika.

Xhosa skrivs med det latinska alfabetet och dess grammatik har oväntade likheter med vissa ord och meningsstrukturer på engelska. Xhosa har en rik litterär tradition vars moderna former leddes av 1800-talspoeten Nontsizi Mgqwetho, som återupplivade xhosaspråkig poesi i sitt hemland.

Xhosa är fortfarande ett viktigt språk i Sydafrika eftersom det respekteras bland många medborgare på grund av dess kulturella betydelse och långvariga tradition.

Få kostnadsfri offert för översättning på xhosa

 • Fyll i det nedanstående mailformuläret
 • Bifoga dokumenten som ska översättas
 • Klicka på skicka och invänta sedan svar från en av våra projektledare
 • Vi återkommer till dig så snart som möjligt med en kostnadsfri offert för ditt projekt

Fördelar med CE översättningsbyrå

 • CE är en professionell översättningsbyrå med över 25 års erfarenhet
 • Vi översätter över 70 språk till xhosa
 • Vi erbjuder översättningar på xhosa för företag såväl som till privatpersoner och vi utlovar noggrannhet och precision i allt vårt arbete
 • Vårt team av översättare har xhosa som modersmål, vilket garanterar att dina översättningar blir korrekta och idiomatiska
 • Vi erbjuder en rad översättningstjänster, inklusive webbplatslokalisering, dokumentöversättning och programvarulokalisering
 • Våra priser är konkurrenskraftiga och vi erbjuder snabba handläggningstider för alla projekt

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert på ditt översättningsprojekt på xhosa!

Certifierade xhosaöversättningar

Vi tillhandahåller certifierade xhosaöversättningar, vilket säkerställer att ditt företag är utrustat för att förstå och kommunicera med det xhosatalande samhället. Våra certifierade lingvister erbjuder korrekta tolkningar av alla typer av dokument, från certifierade CV:n till domstolsutskrifter.

Våra certifierade översättare har alla specialutbildats för att ge dig certifierade språktjänster av högsta kvalitet och noggrannhet. Dessutom är våra tjänster tillgängliga för företag, universitet, myndigheter och individer över hela världen.

CE brinner för att tillhandahålla certifierade översättningstjänster till dig på xhosa som är aktuella och kostnadseffektiva.

Xhosaöversättningar åt olika branscher

 • Juridiska xhosaöversättningar används vid översättning av kontrakt, domstolsinlagor, patent och andra juridiska dokument
 • Affärsöversättningar på xhosa används för att översätta marknadsföringsmaterial, ekonomiska rapporter, företagspolicyer och andra affärsrelaterade dokument
 • Medicinska xhosaöversättningar används vid översättning av medicinska rapporter, produktmanualer för medicinsk utrustning och kliniska prövningsprotokoll
 • Tekniköversättningar används vid översättning av tekniska specifikationer, produktmanualer och forskningsrapporter på xhosa
 • Turistöversättningstjänster på xhosa används vid översättning av rese- och turismrelaterat material, till exempel broschyrer, hemsidor och annonser

Affärsöversättningar på xhosa

Vi är stolta över att erbjuda översättningstjänster på xhosa åt företag för att hjälpa våra kunder att få kontakt med xhosatalande yrkesverksamma, företag och kunder. Våra professionella xhosaöversättare är mycket erfarna och kvalificerade för att säkerställa att översättningarna är smidiga för alla typer av komplexa affärsrelaterade dokument på xhosa.

Med våra språktjänster får du snabba leveranstider och korrekta översättningar till en oslagbar kostnad. Vi ordnar det oavsett om det gäller webbplatser, marknadsföringsmaterial eller tekniska dokument på xhosa.

Vi är stolta över att erbjuda högkvalitativa affärsöversättningstjänster på xhosa så att våra kunder kan uppnå bästa möjliga resultat.

Marknadsföringsmaterial

Broschyrer, flygblad, annonser och annat marknadsföringsmaterial som riktar sig till en xhosatalande publik.

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter, balansredovisningar, resultatredovisningar och andra finansiella dokument.

Företagspolicyer

Företages policyer, rutiner och riktlinjer.

Affärskontrakt

Affärskontrakt, avtal och förhandlingar.

Affärskorrespondens

E-post, brev och andra former av korrespondens.

Produktkataloger

Produktkataloger, tekniska specifikationer och datablad.

HR-dokument

Arbetsbeskrivningar, personalhandböcker och andra HR-dokument.

Xhosaöversättningar för turistbranschen

Vi erbjuder turistöversättningar som underlättar förståelse och användning av xhosa runt om i världen. Våra turistöversättningstjänster för xhosa är förstklassiga och ger alltid korrekta resultat.

Xhosa är ett komplext språk med subtila nyanser som kan vara svåra för utländska talare att tolka korrekt. Med CE:s xhosaöversättningstjänster är det dock möjligt att få bra turistöversättningar som är både korrekta och lätta att förstå. Vi har ett erfaret team av xhosaöversättare som snabbt kan ge dig de bästa turistöversättningarna utifrån dina behov.

Oavsett vad du behöver – reseguider, broschyrer, webbplatser, handböcker, dokument eller något annat – kan du vara säker på att språket aldrig kommer att vara ett hinder mellan dig och dina xhosatalande kunder eller besökare.

Juridiska översättningar på xhosa

Vi erbjuder juridiska översättningstjänster för xhosa som tillgodoser behoven hos både xhosatalare och företag. Våra xhosaöversättningar är korrekta och aktuella och följer alltid de juridiska standarderna och kraven i varje land som använder xhosa som sitt officiella språk.

Xhosa är ett viktigt afrikanskt språk som talas i många länder, så vi tar god tid på oss att se till att våra juridiska översättningar inte bara återspeglar språklig noggrannhet utan också kulturellt sammanhang. Vi strävar efter att ge xhosatalare tillgång till korrekta och pålitliga juridiska dokument på xhosa, oavsett var de befinner sig.

Genom att uppnå maximal noggrannhet i våra juridiska xhosaöversättningar till konkurrenskraftiga priser kan våra kunder lita på att vi förser dem med bästa möjliga service.

Kontrakt

Kontrakt, avtal och förhandlingar, inklusive inköpsavtal, serviceavtal och leasingavtal.

Domstolsinlagor

Domstolsinlagor, inklusive klagomål, motioner och andra juridiska handlingar.

Patent

Patentansökningar och andra immateriella dokument.

Juridisk korrespondens

Juridiska brev, e-postmeddelanden och andra former av korrespondens.

Juridiska rapporter

Juridiska rapporter, expertvittnesrapporter och andra juridiska dokument.

Statliga dokument

Myndighetsdokument, inklusive licensansökningar och myndighetsansökningar.

Storleken på den xhosatalande marknaden

Den xhosatalande marknaden är enorm och växer i en anmärkningsvärd takt. Xhosa är det näst mest populära språket i Sydafrika och man uppskattar att det finns cirka 21 miljoner xhosatalare världen runt. Det innebär enorma möjligheter på den xhosatalande marknaden som utvecklats enormt under de senaste decennierna.

Xhosa är ett av de officiella språken i Sydafrika och många xhosatalare har flyttat till andra delar av världen och bildat nya samhällen i olika länder och regioner.

Alla dessa faktorer skapar en stor marknadsmöjlighet för xhosaspråkiga produkter eller tjänster för detta till stor del outnyttjade segment av befolkningen.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök