Viktiga faktorer att tänka på när man anlitar en medicinsk översättningsbyrå

Innehållsförteckning

Idag är fortlöpande kommunikation en väsentlig del i all affärsverksamhet för att kunna bibehålla konkurrensfördelar på marknaden, och detta är särskilt relevant när det gäller hälso- och sjukvården.

Precision är avgörande vid översättning av medicinskt innehåll, oavsett om det gäller patientrapporter, produktinformationsblad eller förpackningsinformation för läkemedelsbranschen.

De vanligaste medicinska dokumenten som översätts är kliniska prov och protokoll, bipacksedlar och etiketter, beskrivningar av tillverkningsprocesser, tillverkningsmanualer, protokoll, farmakologiska studier, vetenskapliga tidskriftsartiklar och kontrolldokument.

Medicinsk översättning är en av de mest utmanande typerna av översättningstjänster på grund av dess höga svårighetsgrad och de osäkerheter som varje fel kan ge upphov till. Det är ett för alla översättare mycket specialiserat verksamhetsområde och en bra översättare är ordentligt förtrogna med branschens vokabulär och förstår vikten av projekttidslinjer.

Om du söker efter en medicinsk översättningsbyrå som kan erbjuda professionella översättningstjänster måste du se till att följande kriterier uppfylls för att översätta medicinska dokument med största noggrannhet och kvalitet.

Väsentlig kunskap om medicinsk terminologi

En professionell översättningsbyrå kommer alltid att anställa medicinska översättare som är förtrogna med den medicinska jargongen på både käll- och målspråk. Med de olika specialiteterna inom sjukvården kommer översättaren att behöva ha ingående förståelse för att kunna översätta den kliniska informationen. Att vara flerspråkig men sakna teknisk kunskap är ofta inte tillräckligt för att kvalificera sig som medicinsk översättare. Det är mycket viktigt att översättaren är insatt i alla de medicinska termer och fackuttryck som används inom branschen. Därför måste du fokusera på detta för att välja ut det lämpligaste medicinska översättningsföretaget för dina behov.

Kulturell kompetens

Medicinska översättningar kräver social kompetens då de kan inbegripa personlig eller annan känslig information. Medicinska översättare bör ha utmärkta kunskaper i sina översättningsspråk. De måste ha djup förståelse för kulturskillnaderna i olika länder för att kunna översätta dokument exakt och korrekt. Eftersom olika kulturer har olika förväntningar och förståelsenivåer, kommer en skicklig medicinsk översättare att ha kunskap om vilka ord och termer som ska användas på de olika språken, vilket kommer att göra den översatta informationen mycket tydlig, enkel och lättbegriplig.

Detaljorienterad

Ett enda felaktigt översatt ord eller felplacerat kommatecken kan helt och hållet förändra innebörden i ett medicinskt dokument. Du måste i förväg försäkra dig om att översättningsbyrån fokuserar på noggrannhet och de kulturellt nyanserade språkformuleringarna i olika språk. En detaljinriktad strategi utelämnar aldrig någon viktig information och kommer att bidra till att utarbeta ett tydligt och precist dokument som innehåller alla viktiga terminologier och kulturella referenser.

Etiska riktlinjer

Professionella översättningsbyråer ser till att deras översättare alltid följer den medicinska uppförandekoden och behandlar informationen konfidentiellt. Professionella medicinska översättare åtar sig att leverera kvalitetstjänster på ett respektfullt och kulturellt korrekt sätt, samt hanterar information utan att lämna ut någon information till tredje part.

Professionalism och tillgänglighet

Professionalism och trovärdighet kan skilja det bästa översättningsföretaget från de övriga. De översättningsbyråer som tillhandahåller bra översättningar kommer alltid att kunna leverera en korrekt och välskriven slutprodukt samtidigt som de respekterar kundens tidsramar och budgetar. Medicinska dokument kräver ibland akut hantering och att arbetet utförs samma dag, där en snabb återkoppling är ett måste utan att det kompromissas med kvaliteten. Att hålla tidsramar och budgetar är den avgörande för att kunden ska bli nöjd med projektet. Om du söker efter dessa egenskaper hos översättningsbyrån så får du de resultat du förväntar dig!

När du är i behov av korrekta och exakta medicinska översättningstjänster av hög kvalitet kan du lita på oss. Våra professionella översättare och vår erfarenhet av översättningar gör oss till det mest kompetenta medicinska översättningsföretaget, till och med när det gäller de mest komplicerade och specialiserade farmaceutiska översättningarna.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök