CEöversättningsbyråVikten av korrekta översättningar inom hälso- och sjukvårdssektorn

Vikten av korrekta översättningar inom hälso- och sjukvårdssektorn

Innehållsförteckning

I ett alltmer mångkulturellt samhälle behövs ofta en språklig ”bro” mellan vårdgivare och patienter, och därför är korrekta översättningar och tolkningar viktiga inom hälso- och sjukvården.

När det handlar om liv och död, och utkomsten är beroende av korrekt information och kommunikation, är kunniga professionella översättningstjänster av yttersta vikt.

För patienternas välbefinnande

Oavsett om det gäller tolkning av samtal på en medicinsk klinik eller akutmottagning eller översättning av patientutlåtanden, läkarrapporter, journaler och andra skriftliga dokument, är patientens välbefinnande beroende av kompetent och korrekt översättning.

Inom medicin och vård finns många ord som är specifika för området och som en amatöröversättare kanske inte är bekant med. För att eliminera risken att patienter drabbas av oavsiktliga skador orsakade av dåliga översättningar eller språkliga missförstånd är det bäst att anlita en byrå eller en person som specialiserat sig på professionella översättningstjänster inom hälso- och sjukvårdsektorn.

Att fatta de rätta besluten i fall som rör liv eller död

Översättningar måste vara korrekta så att sjukvårdspersonal kan fatta rätt beslut i situationer som kan vara avgörande för om en patient överlever eller inte.

Lika viktigt är det att patienter och deras anhöriga förstår vad sjukvårdspersonalen frågar så att deras svar är relevanta och användbara för vårdpersonalen som försöker hjälpa dem.

För att undvika rättsliga processer

Om din klinik inte tillhandahåller professionella översättnings- och tolktjänster för patienter med behov av sådana riskerar du att din klinik blir stämd om något går fel.

Om det visar sig att översättningar varit dåliga och amatörmässiga kan du eller din vårdcentral bli föremål för rättsliga åtgärder.

Mindre frustration och tydligare information

Även i vardagliga medicinska situationer och rutinmässiga hälsokonsultationer kan tillgång till professionella översättningstjänster leda till bättre informationsutbyte mellan alla inblandade parter, vilket leder till mindre frustration och bättre kundservice.

Exakta diagnoser och bättre vård

Felaktiga översättningar och tolkningar kan leda till att patienter får felaktiga eller vilseledande diagnoser och fel vård.

Om översättaren till exempel inte kan de rätta orden för vissa medicinska tillstånd eller symtom och ersätter dem med ett annat ord, kan läkaren ställa en felaktig diagnos och rekommendera en behandling som visar sig vara ineffektiv (eller till och med farlig).

Hjälp med recept

Ett läkemedelsordination kan vara komplicerad. Vissa läkemedel måste intas tillsammans med mat eller vatten eller vid vissa tider på dagen. Frekvensen och mängden doser som ska tas kan vara förvirrande.

Bra och professionell översättning underlättar för patienter med annat modersmål att förstå instruktioner om hur och när receptbelagda läkemedel ska intas.

Lika viktigt är en korrekt språklig tolkning av patientens beskrivning av symtom, så den behandlande läkaren får rätt information och kan ordinera rätt behandling för patientens tillstånd.

Det kan hända att den person som söker medicinsk vård eller information och läkarna eller annan sjukvårdspersonal som tillhandahåller vården eller kunskapen inte talar samma språk. I sådana fall är det av yttersta vikt att översättare och tolkar inte bara behärskar båda språken utan också är specialiserade på terminologin inom det område det gäller. Försäkra dig om att du har tillgång till de professionella översättningstjänster som krävs vid sådan känslig kommunikation.

error: Innehållet är skyddat

CE