CEöversättningsbyråVarning: Språkliga infektioner

Varning: Språkliga infektioner

Innehållsförteckning

I takt med att världsbefolkningen fortsätter att växa exponentiellt ökar också epidemierna av olika sjukdomar på grund av faktorer som den höga befolkningstätheten i städerna, vilket underlättar spridningen av virus och bakterier mellan individer, bakteriernas ökade resistens mot olika mediciner, bristande tillgång till dricksvatten, avskogning, vilket ger upphov till nya onda ting, överbefolkning av boskap i foderparker och på uppfödningsplatser för lantbruksdjur osv.

Världshälsoorganisationen övervakar ständigt olika områden för att förhindra nya utbrott av sjukdomar som kolera, smittkoppor, svininfluensa och dengue, bland många andra. Kort sagt blir det lättare att bli smittad och vi måste vara uppmärksamma så att vår värdefulla hälsa skyddas.

Men människans inverkan på planeten är inte begränsad till folkhälsan, utan påverkar även de tusentals språk som talas i världen. Jag skulle vilja påstå att språk också kan smittas, bli sjuka och till och med dö.

Bland hoten mot språkens ”hälsa” kan vi urskilja följande huvudfaktorer

Globalisering

När en bransch expanderar globalt, gör även språket det. Inom handeln har det alltid uppstått handelsjargong när två kulturer möts. Det är språk med extremt förenklade strukturer som inte har någon större betydelse än vad som är nödvändigt för enkla affärstransaktioner.

Teknik

Den nya digitala världen utplånar stavning och grammatik i alla språk. Behovet av att skriva snabbt antingen via e-post, chatt, SMS eller WhatsApp leder till att man skriver med hjälp av förkortningar, emojis, bilder osv. Det kan till och med gå så långt att nya generationer inte längre minns hur orden skrivs och ersätter dem med förkortningar och andra varianter, vilket leder till en språklig förändring som det kanske är omöjligt att återgå till.

Solnedgång för läsning

Även om det är sant att det fortfarande finns många människor som har för vana att läsa för att fördriva tiden, känns det som om allmänheten är mer lockad av filmer, datorer eller smartphones för att roa sig än att sitta ner och läsa en bok. En minskad läsekrets kan få ödesdigra konsekvenser för att upprätthålla ett stort ordförråd och en sofistikerad grammatik. Och det är lätt att märka den växande epidemi av felstavningar och missbruk av termer som är ett resultat av denna brist på böcker i människors liv.

Städernas framväxt

Det var den gamla goda tiden då små samhällen kunde leva självständigt på olika avlägsna platser i naturen, där deras seder, traditioner och naturligtvis deras modersmål var säkra och överfördes från generation till generation. Men den ohejdbara urbaniseringen och förstörelsen av ekosystemen gör inget annat än att många samhällen tvingas integreras i storstäderna där det finns fler arbetstillfällen och tillgång till grundläggande behov. Många folk tvingas anpassa sig till förändringarna, och hundratals språk dör varje år.

CE översättningsbyrå strävar vi efter att använda mänsklig utveckling till förmån för språkens ”hälsa” genom ett stort nätverk av välutbildade lingvister som använder den senaste tekniken och de senaste metoderna för att säkerställa maximal kvalitet i vårt lokaliseringsarbete och förlänga livslängden för världens språk.

error: Innehållet är skyddat

CE