Vad talar man för språk och dialekter i Tensta?

Språklig mångfald i Tensta: En dynamisk språklig karta

Tensta, beläget i Stockholms nordvästra förorter, utmärker sig som en stadsdel präglad av språklig mångfald. Med invånare från världens alla hörn vibrerar Tensta av en fascinerande språklig mosaik, där över 100 olika språk talas.

Historisk bakgrund

Tenstas språkliga historia präglas av både kontinuitet och förändring. Under 1900-talets mitt var svenska det dominerande språket, men med den ökande invandringen under 1960- och 1970-talen diversifierades språkkartan markant. Språk som arabiska, somaliska och turkiska etablerade sig alongside svenska, och Tensta blev en symbol för Sveriges multikulturella samhälle.

Språklig variation idag

Idag utgör svenska fortfarande majoritetsspråket i Tensta, men dess dominans har utmanats av en rad andra språk. De mest talade språken förutom svenska inkluderar:

  • Somaliska: Det näst mest talade språket i Tensta, med en betydande somalisk community etablerad i stadsdelen.
  • Arabiska: Talas av en stor grupp invånare med rötter i Mellanöstern och Nordafrika.
  • Turkiska: Med en växande turkisk befolkning har turkiska etablerat sig som ett av de viktigaste språken i Tensta.
  • Kurdiska: Språket för en betydande kurdisk minoritet i stadsdelen.
  • Persiska: Talas av en grupp invånare från Iran och Afghanistan.

Utöver dessa dominerande språk talas en rad andra språk av mindre språkgrupper, inklusive engelska, franska, spanska, ryska, kinesiska och vietnamesiska.

Språkens betydelse för Tensta

De många språken i Tensta utgör en ovärderlig resurs för stadsdelen. De bidrar till en dynamisk och kulturellt rik atmosfär, och öppnar upp för nya möjligheter till kommunikation, samarbete och förståelse mellan olika kulturer.

Fördelar med språklig mångfald:

  • Stärker interkulturell kommunikation: Språkkunskaper hos invånare och personal i Tensta underlättar kommunikation och samverkan mellan olika kulturer.
  • Fräjar entreprenörskap: Flerspråkighet öppnar upp nya affärsmöjligheter och stärker Tenstas ställning i en globaliserad värld.
  • Ökar social sammanhållning: Gemensamma språkliga plattformar skapar mötesplatser och främjar social sammanhållning i Tensta.
  • Berikar kulturlivet: De många språken bidrar till ett rikt och varierat kulturliv i Tensta, med litteratur, musik och film på olika språk.

Utmaningar och framtid

Samtidigt som språklig mångfald medför många fördelar, finns det också utmaningar. Språkbarriärer kan hindra kommunikation och integration, och ojämlikheter i språkkunskaper kan skapa sociala klyftor.

För att möta dessa utmaningar krävs satsningar på språkundervisning, interkulturellt utbyte och språklig tillgänglighet i Tensta. Genom att aktivt främja språklig mångfald kan Tensta fortsätta att vara en dynamisk och inkluderande stadsdel där alla invånare har möjlighet att delta och blomstra.

Exempel på fem ytterligare språk:

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök