Vad talar man för språk och dialekter i Stora Essingen?

Stora Essingens språkliga mångfald: En internationell språklig mötesplats

Stadsdelen Stora Essingen i Stockholm utmärker sig inte bara för sin vackra natur och charmiga atmosfär, utan även för sin fascinerande språkliga mångfald. Invånare, turister och andra möts här i en dynamisk språklig miljö där en mängd olika språk och dialekter talas.

Språklig historia

Stora Essingens språkmässiga historia präglas av både kontinuitet och förändring. Under 1800-talet var svenska det dominerande språket på ön, men med industrialiseringen och invandringens ökning under 1900-talet diversifierades språksituationen. Idag talas en rad olika språk på Stora Essingen, vilket speglar Stockholms roll som en internationell metropol.

Språklig variation

Förutom svenska, som är det officiella språket, är de mest talade språken på Stora Essingen:

 • Engelska: Det globala lingua francan används flitigt i turistnäringen och i internationella sammanhang.
 • Arabiska: Med en betydande arabisktalande befolkningsgrupp har arabiska en stark närvaro på ön.
 • Persiska: Den persiska diasporan har bidragit till att persiska är ett vanligt språk i vissa områden.
 • Somaliska: Somaliska är ett av de vanligaste invandrarspråken på Stora Essingen.
 • Turkiska: Den turkiska minoriteten har etablerat turkiska som en del av stadsdelens språkliga identitet.

Utöver dessa dominerande språk talas en mängd andra språk på Stora Essingen, bland annat finska, kurdiska, bosniska, ryska, spanska och kinesiska.

Språkens betydelse

Stora Essingens språkliga mångfald utgör en värdefull resurs för stadsdelen. Språken bidrar till:

 • Kulturell rikedom: Den språkliga variationen ger Stora Essingen en unik kulturell identitet och präglar stadsdelens atmosfär.
 • Social sammanhållning: Gemensamma språk skapar plattformar för kommunikation och interaktion mellan olika grupper i stadsdelen.
 • Ekonomiska fördelar: Språkkunskaper är en viktig resurs i det globaliserade samhället och kan locka till sig turister och företag.
 • Utbildningsmöjligheter: Språklig mångfald ger elever möjlighet att lära sig nya språk och kulturer i sin närmiljö.

Stora Essingen är ett tydligt exempel på hur språk kan berika en stadsdel och skapa en dynamisk och inkluderande miljö. Stadsdelens språkliga mångfald är en värdefull resurs som bör värnas och främjas.

Fem ytterligare språk som talas på Stora Essingen:

 • Tigrinja: Talas av den eritreanska diasporan.
 • Urdu: Ett indoariskt språk med talare från Pakistan och Indien.
 • Polska: Ett slaviskt språk med en betydande minoritet i Sverige.
 • Italienska: Populärt språk bland turister och personer med italienskt ursprung.
 • Franska: Ett av de mest studerade språken i Sverige och används i internationella sammanhang.

Stora Essingens språkliga mångfald är en fascinerande spegelbild av vår globaliserade värld. Att lära sig mer om de språk som talas på ön ger oss en djupare förståelse för vår omvärld och de människor som lever i den.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök