Vad talar man för språk och dialekter i Skår?

Skårs språkliga smältdegel: En dynamisk språklig mötesplats

Stadsdelen Skår i Göteborg präglas av en dynamisk och mångfacetterad språklig miljö. Invånare, turister och andra tillfälliga besökare bidrar till en rik språklig blandning där svenska språket utgör grunden, men kompletteras av en rad andra språk och dialekter.

Språklig historia

Skårs språkliga historia speglar Göteborgs historia som en internationell handelsstad. Redan under medeltiden lockade staden handelsmän från olika europeiska länder, vilket bidrog till en tidig språklig diversifiering. Under 1800-talet och 1900-talets industrialisering kom invandrare från bland annat Tyskland, Polen och Italien till Göteborg, vilket ytterligare förstärkte stadens språkliga mångfald.

Språklig variation idag

I Skår talas idag en rad olika språk och dialekter. De vanligaste språken förutom svenska är:

 • Arabiska: Talas av en stor grupp invandrare från arabisktalande länder.
 • Somaliska: Talas av en betydande grupp somaliska invandrare.
 • Tigrinja: Talas av en växande grupp eritreanska invandrare.
 • Persiska: Talas av en grupp iranska invandrare.
 • Engelska: Talas av turister, internationella studenter och personer som jobbar i internationella företag.

Förutom dessa språk talas även en rad andra språk i Skår, bland annat turkiska, kurdiska, bosniska, kroatiska och serbiska. De svenska dialekter som förekommer i Skår är främst göteborgska och bohuslänska.

Språkens betydelse för Skår

Skårs språkliga mångfald utgör en viktig del av stadsdelens identitet. De olika språken berikar kulturen och skapar en dynamisk och spännande miljö. Språken har också en praktisk betydelse för invånarna i Skår. De kan till exempel användas för att:

 • Kommunicera med vänner och familj från andra länder.
 • Få information och service på olika språk.
 • Skapa nya kontakter och nätverk.
 • Få en bättre förståelse för andra kulturer.

Skårs språkliga mångfald är en resurs som kan användas för att skapa en mer inkluderande och tolerant samhälle.

Fem ytterligare språk

Utöver de språk som nämnts ovan talas även följande språk i Skår:

 • Spanska: Talas av turister och personer från spansktalande länder.
 • Franska: Talas av turister och personer från fransktalande länder.
 • Ryska: Talas av en grupp ryska invandrare.
 • Kinesiska: Talas av en växande grupp kinesiska invandrare.
 • Japanska: Talas av turister och personer från Japan.

Dessa språk bidrar ytterligare till Skårs språkliga rikedom och dynamik.

Sammanfattning

Skårs språkliga mångfald är en värdefull resurs som berikar stadsdelens kultur och identitet. De olika språken används för kommunikation, information, kontakt och förståelse. Skårs språkliga dynamik är en viktig del av Göteborgs identitet som en internationell och kosmopolitisk stad.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök