Vad talar man för språk och dialekter i Sätra?

Språkens mångfald i Sätra: En språklig resa genom tid och rum

Stadsdelen Sätra i Stockholm präglas av en fascinerande språklig mångfald. Invånare, turister och andra talar en rad olika språk och dialekter, vilket skapar en dynamisk och vibrerande språklig miljö.

Historiska rötter

Sätras språkhistoria speglar Sveriges historia som en mötesplats för olika kulturer. Från vikingatidens handelskontakter med österled till 1800-talets industrialisering och 1900-talets invandring, har Sätra ständigt varit en plats där språk möts och blandas.

Språkens karta idag

I Sätra talas idag en rad olika språk, bland annat:

 • Svenska: Det dominerande språket, talat av majoriteten av invånarna.
 • Svenska dialekter: Stockholmsdialekten är vanligast, men dialekter från andra delar av Sverige förekommer också.
 • Arabiska: Ett av de vanligaste invandrarspråken i Sätra, med talare från olika arabisktalande länder.
 • Somaliska: Ett annat vanligt invandrarspråk, talat av en stor somalisk community i Sätra.
 • Kurdiska: Talas av en betydande kurdisk befolkningsgrupp i Sätra.
 • Persiska: Ett växande språk i Sätra, med talare från Iran och Afghanistan.
 • Engelska: Ett globalt språk som används av turister, internationella studenter och andra.

Utöver dessa språk talas en rad andra språk av mindre språkgrupper i Sätra, inklusive finska, turkiska, bosniska, serbokroatiska, ryska och thailändska.

Språklig nytta

Språkens mångfald i Sätra har en rad positiva effekter:

 • Fördjupad kommunikation: Möjligheten att kommunicera på olika språk gör det möjligt för människor från olika kulturer att lära känna varandra och bygga broar.
 • Kulturellt utbyte: Språk bär på kultur och traditioner, och genom språklig interaktion kan vi lära oss om och uppskatta olika kulturer.
 • Ekonomiska fördelar: Språkkunskaper kan vara en värdefull tillgång på arbetsmarknaden och i det globala samhället.
 • Ett mer inkluderande samhälle: Att respektera och värdesätta språklig mångfald bidrar till att skapa ett mer inkluderande och tolerant samhälle.

Sätras språkliga mångfald är en värdefull resurs som berikar stadsdelen och dess invånare. Genom att fira och främja språklig mångfald kan vi skapa ett mer dynamiskt, inkluderande och framgångsrikt samhälle.

Fem ytterligare språk i Sätra:

 • Spanska: Ett växande språk i Sverige, talat av invandrare från Spanien och Latinamerika.
 • Kinesiska: Ett av världens mest talade språk, med en växande talargrupp i Sverige.
 • Polska: Ett av de vanligaste invandrarspråken i Sverige, talat av en stor polsk community.
 • Tigrinja: Talas av en betydande eritreansk befolkningsgrupp i Sverige.
 • Vietnamesiska: Ett språk med en växande talargrupp i Sverige, talat av invandrare från Vietnam.

Språkens mångfald i Sätra är en fascinerande spegelbild av Sveriges historia och nutid. Genom att värdesätta och främja språklig mångfald kan vi bygga ett mer inkluderande och framgångsrikt samhälle för alla.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök