Vad talar man för språk och dialekter i Reimersholme?

Språklig variation i Reimersholme: En pulserande språklig mötesplats

Reimersholme, en charmig stadsdel på Södermalm i Stockholm, präglas av en dynamisk språklig mångfald. Här samsas svenska dialekter, invandrarspråk och internationella språk i en fascinerande språklig symfoni.

En historisk överblick

Reimersholmes språkkarta har genomgått stora förändringar genom tiderna. Från 1800-talets industripräglade era med inslag av finska och tyska, till dagens kosmopolitiska atmosfär med en betydande andel engelsktalande turister och internationella studenter.

Språkens roll i Reimersholmes identitet

Den språkliga variationen bidrar till Reimersholmes unika identitet och skapar en dynamisk atmosfär av öppenhet och tolerans. Språken används inte bara för kommunikation, utan speglar också områdets historia, kultur och sociala sammansättning.

De vanligaste språken i Reimersholme

Förutom svenska, som är det dominerande språket, talas följande språk flitigt i Reimersholme:

 • Engelska: Används i stor utsträckning i turistnäringen, på universitetet och i internationella sammanhang.
 • Arabiska: Ett av de vanligaste invandrarspråken, med en etablerad arabiskspråkig community.
 • Somaliska: En betydande andel av Reimersholmes invånare har somaliska som modersmål.
 • Spanska: Med den ökande spanskspråkiga befolkningen i Stockholm blir spanska allt mer frekvent i Reimersholme.
 • Polska: Ett av de större invandrarspråken i Sverige, med en tydlig närvaro i stadsdelen.

Ytterligare språk som berikar Reimersholme

Förutom de ovan nämnda språken, kan man i Reimersholme höra en rad andra språk, bland annat:

 • Kinesiska: Med Kinas växande globala inflytande ökar antalet kinesisk-talande invånare i Stockholm.
 • Persiska: Ett språk med en etablerad talargrupp i Sverige, representerat i Reimersholme.
 • Tigrinska: Talas av en del av den eritreanska diasporan i Sverige, med viss förekomst i Reimersholme.
 • Kurdiska: Ett språk med en växande talargrupp i Sverige, representerat i Reimersholme.
 • Turkiska: Ett av de större invandrarspråken i Sverige, med viss närvaro i stadsdelen.

Språkens nytta för Reimersholme

Den språkliga mångfalden i Reimersholme har en rad positiva effekter:

 • Stimulerar interkulturell förståelse: Genom språkutbyte och interaktion med personer från olika kulturer ökar den ömsesidiga förståelsen och respekten.
 • Skapar nya möjligheter: Språkkunskaper öppnar dörrar till nya jobb, studier och sociala kontakter.
 • Berikar kulturlivet: Språklig variation ger upphov till en rikare kulturutbud med litteratur, musik och film på olika språk.
 • Stärker tolerans och öppenhet: Att leva i en språkligt diversifierad miljö främjar tolerans och öppenhet för olikheter.

Reimersholme är ett lysande exempel på hur språklig variation kan ge en stadsdel en dynamisk och attraktiv identitet. Den språkliga mångfalden utgör en värdefull resurs för både invånare och besökare, och bidrar till att skapa en mer inkluderande och välkomnande samhällsgemenskap.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök