Vad talar man för språk och dialekter i Marieberg?

Språklig mångfald i Marieberg: En språklig karta över stadsdelen

Marieberg, beläget i Stockholms kommun, utmärker sig genom sin dynamiska språkmiljö. Här samsas ett flertal språk och dialekter, vilket skapar en fascinerande språklig karta över stadsdelen. I denna artikel belyser vi de språk som talas i Marieberg, både av invånare, turister och andra, och undersöker hur språken har präglat och berikat stadsdelens historia och identitet.

Språklig variation: En inventering

Förutom svenska, det officiella språket, talas en rad andra språk i Marieberg. De vanligaste inkluderar:

 • Engelska: Som ett globalt språk används engelska flitigt i Marieberg, både i formella och informella sammanhang. Den används ofta i kommunikation med turister, internationella studenter och affärsverksamhet.
 • Arabiska: Med en betydande arabiskspråkig befolkning utgör arabiska ett av de mest talade språken i Marieberg. Språket används i vardaglig kommunikation, religiösa sammanhang och i media.
 • Kurdiska: Kurdiska talas av en betydande kurdisk minoritet i Marieberg. Språket används i hemmet, i kurdiska föreningar och i media.
 • Somaliska: Somaliska talas av en växande somalisk befolkning i Marieberg. Språket används i vardaglig kommunikation, i religiösa sammanhang och i media.
 • Persiska: Persiska talas av en iransk befolkningsgrupp i Marieberg. Språket används i hemmet, i persiska föreningar och i media.

Utöver dessa vanliga språk talas en rad andra språk i Marieberg, bland annat spanska, turkiska, ryska, kinesiska och thailändska. Denna språkliga variation bidrar till en dynamisk och kulturellt rik atmosfär i stadsdelen.

Språklig historia: En resa genom tiden

Mariebergs språkliga historia präglas av både kontinuitet och förändring. Under 1800-talet var svenska det dominerande språket, men med industrialiseringen och invandringen under 1900-talet skedde en gradvis diversifiering av språklandskapet.

Invandrarvågor från olika delar av världen har bidragit till införandet av nya språk och dialekter i Marieberg. Till exempel kom arabiska och kurdiska med invandrare från Mellanöstern under 1970- och 1980-talen, medan somaliska och persiska har introducerats av senare invandringsgrupper.

Samtidigt har svenska språket behållit sin centrala roll i Marieberg. Det används i skolan, i myndigheter och i den offentliga sfären. Svenska fungerar som ett gemensamt språk och en bro mellan de olika språk som talas i stadsdelen.

Språklig nytta: En resurs för Marieberg

De språk som talas i Marieberg utgör en värdefull resurs för stadsdelen. Språken bidrar till:

 • Kulturell rikedom: Den språkliga mångfalden ger Marieberg en unik kulturell identitet och präglar stadsdelens atmosfär.
 • Social sammanhållning: Språken kan fungera som en bro mellan olika kulturer och bidra till ökad förståelse och tolerans.
 • Ekonomiska möjligheter: Flerspråkighet kan vara en tillgång i arbetslivet och öka Mariebergs attraktivitet för internationella företag och turister.

För att främja den språkliga mångfalden i Marieberg har en rad initiativ tagits. Bland annat erbjuds språkkurser i svenska och andra språk, och flerspråkiga informationskampanjer genomförs.

Genom att aktivt stödja och fira sin språkliga mångfald kan Marieberg behålla sin dynamiska karaktär och fortsätta vara en attraktiv och inkluderande stadsdel för alla.

Fem ytterligare språk i Marieberg:

 • Polska: Talas av en polsk befolkningsgrupp i Marieberg.
 • Tigrinja: Talas av en eritreansk befolkningsgrupp i Marieberg.
 • Bosniska: Talas av en bosnisk befolkningsgrupp i Marieberg.
 • Dari: Talas av en afghansk befolkningsgrupp i Marieberg.
 • Urdu: Talas av en pakistansk befolkningsgrupp i Marieberg.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök