Vad talar man för språk och dialekter i Långholmen?

Språkens mångfald på Långholmen

Långholmen, en historisk ö i Stockholms innerstad, präglas av en fascinerande språklig mångfald. Här samsas svenska, engelska och en rad andra språk i en dynamisk och ständigt föränderlig språklig miljö.

Språklig historia

Långholmens språkkarta har genomgått stora förändringar genom tiderna. Från att ha varit en ö bebodd av fiskare och bönder, med svenska som det dominerande språket, har Långholmen genomgått en rad transformationer som har påverkat dess språkliga profil. Under 1800-talet etablerades fängelser på ön, vilket ledde till en inflyttning av personer från olika delar av Sverige och Finland. Detta bidrog till en ökad språklig variation på Långholmen.

Under 1900-talet skedde en successiv avveckling av fängelserna, och Långholmen omvandlades till ett bostadsområde. Invandring från olika delar av världen bidrog till att nya språk introducerades på ön. Idag talas en rad olika språk på Långholmen, bland annat arabiska, persiska, somaliska, kurdiska och spanska.

Språklig variation idag

Förutom de språk som talas av Långholmens invånare, präglas ön av en säsongsbetonad variation. Under sommaren ökar antalet turister markant, vilket leder till att engelska blir mer frekvent förekommande. Även andra språk, som tyska, franska och italienska, kan höras på gator och caféer under turistsäsongen.

I den offentliga sfären på Långholmen, i butiker, skolor och på myndigheter, är svenska det dominerande språket. Dock är det inte ovanligt att möta personal som behärskar flera språk.

Språkens betydelse

De många språken på Långholmen utgör en värdefull resurs för orten. De bidrar till en kulturell rikedom och dynamik, och skapar en unik atmosfär av öppenhet och internationalitet. Språken kan också vara till praktisk nytta, både för invånare och turister. Möjligheten att kommunicera på flera språk kan underlätta vardagliga situationer, skapa nya kontakter och öka förståelsen för olika kulturer.

Fem ytterligare språk på Långholmen

Förutom de språk som redan nämnts, kan man på Långholmen även höra:

  • Kinesiska: Antalet kinesiska turister har ökat markant de senaste åren, vilket har lett till att kinesiska har blivit allt mer frekvent förekommande på ön.
  • Japanska: Liksom kinesiska, är japanska ett språk som ofta hörs på Långholmen under turistsäsongen.
  • Ryska: En betydande del av Långholmens invånare har rysktalande bakgrund, vilket gör att ryska är ett relativt vanligt språk på ön.
  • Polska: Polska är ett annat språk som talas av en del av Långholmens invånare.
  • Tigrinska: Tigrinska är ett språk som talas av en minoritet av invånare på Långholmen, men det är ett språk som blir allt mer synligt i Stockholmsområdet.

Långholmens språkliga mångfald är en spegelbild av vår globaliserade värld. Den visar på ortens dynamiska karaktär och dess öppenhet för nya influenser. De många språken utgör en värdefull resurs för Långholmen och bidrar till en unik och attraktiv atmosfär.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök