Vad talar man för språk och dialekter i Kungsholmen?

Stadsdelens språkliga karta: En rundvandring genom Kungsholmens språkliga mångfald

Kungsholmen, Stockholms pulserande hjärta, bär på en rik språklig historia och en fascinerande nutida språklig mångfald. I denna artikel dyker vi ner i stadsdelens språkliga landskap och utforskar de språk och dialekter som talas av invånare, turister och andra.

En historisk tillbakablick

Kungsholmens språkliga historia präglas av influenser från både när och fjärran. Under medeltiden var området befolkat av bönder och fiskare som talade svenska dialekter. Under 1600-talet, med Stockholms expansion, kom nya språk till stadsdelen, bland annat tyska och finska. Under 1800-talet och 1900-talets industrialisering anlände invandrare från hela världen, vilket bidrog till en ännu större språklig variation.

Språkens myller idag

Idag talas en mängd olika språk på Kungsholmen. De mest talade språken, förutom svenska, är:

 • Engelska: Det globala språket används flitigt i affärslivet, turismen och den akademiska världen.
 • Arabiska: Med en stor arabiskspråkig befolkning utgör arabiska en betydande del av Kungsholmens språkliga identitet.
 • Spanska: Ett växande antal spansktalande invånare bidrar till den språkliga mångfalden.
 • Somaliska: Somaliska är ett av de vanligaste språken bland invandrare i Sverige och talas av en betydande grupp på Kungsholmen.
 • Kurdiska: Kurdiska talas av en växande grupp invandrare från Kurdistan.

Förutom dessa språk talas en mängd andra språk på Kungsholmen, bland annat persiska, turkiska, ryska, kinesiska, vietnamesiska och thailändska.

Språklig nytta

Kungsholmens språkliga mångfald utgör en värdefull resurs för stadsdelen. Språken berikar kulturen, skapar nya möjligheter till kommunikation och ömsesidig förståelse, och bidrar till en dynamisk och internationell atmosfär.

 • Företag och turism: Företag på Kungsholmen drar nytta av flerspråkig personal för att nå ut till en internationell kundkrets. Turistnäringen gynnas av att kunna erbjuda service på flera språk.
 • Utbildning och integration: Skolor och andra institutioner på Kungsholmen har en viktig roll i att främja språklig och kulturell integration.
 • Samhörighet och gemenskap: Språken skapar en känsla av samhörighet och gemenskap bland invånare med olika bakgrunder.

Fem språk att upptäcka

Utöver de ovan nämnda språken, bjuder Kungsholmen på en rad spännande språkliga upptäckter. Här är fem språk att lägga på minnet:

 • Tigrinja: Ett etiopiskt språk med en lång historia och en vacker skrift.
 • Dari: Ett persiskt språk som talas i Afghanistan och Iran.
 • Urdu: Ett indoariskt språk med poetiska uttryck och en rik litterär tradition.
 • Amhariska: Ett etiopiskt språk med komplexa grammatikregler och en fascinerande fonetik.
 • Swahili: Ett bantuspråk med stor spridning i Östafrika och en viktig roll i regionens kultur.

Kungsholmens språkliga karta är en ständigt föränderlig och dynamisk bild av en stad i rörelse. Att lära sig mer om de språk som talas i stadsdelen ger en djupare förståelse för dess historia, kultur och identitet.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök