Vad talar man för språk och dialekter i Krokslätt?

Språkens rikedom i Krokslätt: En språklig karta över Göteborgs stadsdel

Krokslätt, beläget i nordöstra Göteborg, präglas av en fascinerande språklig mångfald. Här samsas invånares modersmål, turisters språk och en rad andra tungomål i en dynamisk språklig miljö. Denna artikel belyser Krokslätts språkmiljö, dess historia och hur språken bidragit till ortens utveckling.

Ett historiskt perspektiv

Krokslätt har en lång historia av språklig kontakt. Från vikingatidens handelskontakter till industrialismens inflyttning har invånare från olika regioner och länder anlänt till området. Detta har resulterat i en rik språklig variation, där svenska dialekter, finska, tyska och engelska har spelat en betydande roll.

Under 1800-talet industrialiserades Krokslätt och lockade arbetskraft från hela Sverige och Europa. Italienska, polska och serbokroatiska språk etablerades i stadsdelen, vilket bidrog till en ännu mer diversifierad språkmiljö.

Språklig variation idag

I dagens Krokslätt talas en mängd olika språk. Utöver svenska, som är det dominerande språket, är de vanligaste språken:

 • Arabiska: Talas av en stor grupp invandrare från Mellanöstern och Nordafrika.
 • Somaliska: Ett av de vanligaste språken bland invandrare i Göteborg, med en betydande närvaro i Krokslätt.
 • Tigrinja: Talas av en grupp eritreanska invandrare i stadsdelen.
 • Persiska: Används av en växande grupp iranska invånare.
 • Engelska: Med tanke på Göteborgs internationella status är engelska ett frekvent använt språk i Krokslätt, både av turister och invånare.

Förutom dessa språk talas en rad andra tungomål av invandrare, studenter och turister. Krokslätt har verkligen en språklig prägel som speglar stadens och Sveriges kosmopolitiska karaktär.

Språkens betydelse för Krokslätt

Språken i Krokslätt har haft en positiv inverkan på stadsdelen på flera sätt:

 • Fördjupad kulturell förståelse: Språklig mångfald ger möjlighet till interkulturellt utbyte och ökad förståelse för olika kulturer och traditioner.
 • Ekonomiska fördelar: Flerspråkighet kan locka turister och internationella företag, vilket gynnar den lokala ekonomin.
 • Stärkt social sammanhållning: Språklig variation kan bidra till en mer inkluderande och dynamisk gemenskap i Krokslätt.

Genom att främja språklig integration och fira språklig mångfald kan Krokslätt fortsätta att vara en blomstrande och attraktiv stadsdel i Göteborg.

Fem ytterligare språk i Krokslätt

Förutom de ovan nämnda språken talas följande språk i Krokslätt:

 • Kurdiska: Talas av en grupp kurdiska invandrare från Turkiet, Iran och Irak.
 • Turkiska: Används av en mindre grupp turkiska invandrare.
 • Spanska: Ett växande språk i Göteborg, delvis på grund av arbetskraftsinvandring från Sydamerika.
 • Ryska: Talas av en grupp ryskspråkiga invandrare.
 • Vietnamesiska: Ett mindre använt språk i Krokslätt, men med en viss närvaro.

Sammanfattningsvis utgör språken i Krokslätt en värdefull resurs för stadsdelen. De bidrar till en rik kultur, ökad social sammanhållning och ekonomiska fördelar. Att främja språklig mångfald och integration är en viktig del av Krokslätts framtid som en dynamisk och attraktiv stadsdel i Göteborg.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök