Vad talar man för språk och dialekter i Husby?

Språkens mångfald i Husby: En språklig karta av stadsdelen

Husby, beläget i Stockholms nordvästra förorter, är en stadsdel präglad av språklig mångfald. I detta urbana landskap talas en rad olika språk och dialekter, både av invånare, turister och andra. Denna språkliga rikedom speglar Husbys historia och har spelat en betydande roll i områdets utveckling.

De vanligaste språken i Husby

Förutom svenska, som är det officiella språket i Sverige, är de vanligaste språken i Husby:

 • Arabiska: Talas av en betydande del av Husbys invånare med arabisk bakgrund, främst från Irak, Libanon och Somalia.
 • Somaliska: Ett officiellt språk i Somalia och talas av många somaliska invånare i Husby.
 • Tigrinja: Ett officiellt språk i Etiopien och Eritrea och talas av en växande grupp etiopiska och eritreanska invånare i Husby.
 • Persiska: Talas av invånare med iransk bakgrund.
 • Turkiska: Talas av invånare med turkisk bakgrund.

Andra språk i Husby

Utöver de vanligaste språken talas en rad andra språk i Husby, inklusive:

 • Engelska: Ett globalt språk som används av turister, internationella studenter och invandrare från engelskspråkiga länder.
 • Kurdiska: Talas av kurdiska invånare från Turkiet, Irak och Iran.
 • Polska: Talas av invånare med polsk bakgrund.
 • Bosniska: Talas av invånare med bosnisk bakgrund.
 • Ryska: Talas av invånare med rysk bakgrund.

Språkens historia i Husby

Husbys språkliga mångfald är en produkt av områdets historia. Under 1900-talets senare del kom en stor våg av invandrare till Sverige, många av dem bosatte sig i Husby. Detta ledde till en ökning av antalet språk som talades i stadsdelen. Under de senaste decennierna har Husby tagit emot ännu fler invandrare från en rad olika länder, vilket har bidragit till den språkliga variationen.

Språkens nytta i Husby

Språkens mångfald i Husby har haft en rad positiva effekter på stadsdelen. Den språkliga rikedomen har bidragit till en mer dynamisk och kulturellt rik kultur. Språkkunskaper har också visat sig vara en värdefull tillgång på arbetsmarknaden och i kontakter med myndigheter och andra institutioner.

I Husby har man satsat på att främja språklig integration och flerspråkighet. Flera skolor i stadsdelen erbjuder undervisning i svenska som andraspråk och modersmålsundervisning på olika språk. Det finns också en rad språkkurser och språkcaféer som är öppna för alla.

Språkens mångfald i Husby är en viktig del av områdets identitet. Den språkliga rikedomen är en resurs som kan användas för att skapa en mer inkluderande och dynamisk stadsdel.

Fem ytterligare språk som talas i Husby

 • Amhariska: Talas av invånare med etiopisk bakgrund.
 • Dari: Talas av invånare med afghansk bakgrund.
 • Pashtu: Talas av invånare med afghansk bakgrund.
 • Swahili: Talas av invånare från Östafrika.
 • Urdu: Talas av invånare med pakistansk bakgrund.

Sammanfattning

Språkens mångfald i Husby är en spegelbild av områdets historia och identitet. Den språkliga rikedomen är en resurs som kan användas för att skapa en mer inkluderande och dynamisk stadsdel.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök