Vad talar man för språk och dialekter i Högsbo?

Språklig variation i Högsbo: En dynamisk språklig mötesplats

Högsbo, en stadsdel i Göteborgs nordöstra del, präglas av en fascinerande språklig mångfald. Invånare, turister och andra tillfälliga besökare bidrar till en dynamisk språklig miljö där svenska samsas med en rad andra språk. I denna artikel belyser vi Högsbos språkmiljö, dess historia och hur språklig variation berikar stadsdelen.

De vanligaste språken i Högsbo

Förutom svenska, som är det dominerande språket, talas följande språk ofta i Högsbo:

 • Arabiska: Den största invandrar gruppen i Högsbo kommer från arabisktalande länder.
 • Tigrinja: En betydande andel av Högsbos invånare har sitt ursprung i Eritrea och talar Tigrinja.
 • Somaliska: Somaliska är ett annat vanligt språk i stadsdelen, talat av en stor somalisk community.
 • Persiska: Flera persisktalande familjer bor i Högsbo och bidrar till språkets närvaro.
 • Engelska: Som en internationellt gångbar språk används engelska flitigt i turistnäringen och i internationella sammanhang.

Språklig historia i Högsbo

Högsbos språkmiljö har genomgått stora förändringar genom historien. Från en tidig dominans av svenska har stadsdelen gradvis blivit mer språkligt diversifierad. Invandring från olika delar av världen har tillfört nya språk och dialekter till Högsbos språkliga repertoar.

Språkens betydelse för Högsbo

Den språkliga variationen i Högsbo utgör en värdefull resurs för stadsdelen. Språken:

 • Berikar kulturellt: De olika språken speglar Högsbos mångkulturella identitet och bidrar till en rikare kulturmiljö.
 • Främjar kommunikation: Språkkunskaper hos invånare och personal i olika sektorer underlättar kommunikation och integration.
 • Stimulerar tillväxt: Flerspråkighet kan locka till sig internationella företag och turister, vilket gynnar Högsbos ekonomi.
 • Öppnar dörrar: Att kunna tala flera språk ger individer nya möjligheter till arbete, studier och internationellt utbyte.

Fem ytterligare språk i Högsbo

Förutom de ovan nämnda språken talas följande språk i Högsbo:

 • Kurdiska: Talas av kurdiska invandrare från Turkiet, Irak och Iran.
 • Bosniska: Används av bosniska flyktingar och invandrare.
 • Turkiska: Talas av turkiska invandrare och turister.
 • Polska: En del av Högsbos invånare har polska rötter och talar polska.
 • Spanska: Spansktalande turister och invandrare bidrar till språkets närvaro.

Högsbos språkliga variation är en dynamisk och ständigt föränderlig del av stadsdelens identitet. Den språkliga mångfalden utgör en resurs som berikar Högsbo kulturellt, socialt och ekonomiskt. Att värna om och främja språklig variation är en viktig del av arbetet för en inkluderande och framgångsrik stadsdel.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök