Vad talar man för språk och dialekter i Hjorthagen?

Hjorthagens språkliga mosaik: En dynamisk blandning av tungomål

Hjorthagen, en stadsdel i Stockholms kommun, präglas av en fascinerande språklig mångfald. Invånare, turister och andra utgör en dynamisk språklig gemenskap där svenska språket samsas med en rad andra tungomål. I denna artikel belyser vi Hjorthagens språkmiljö, dess historia och hur språklig mångfald gynnar stadsdelen.

Språklig variation i Hjorthagen

Förutom svenska, som är det dominerande språket, talas en rad andra språk i Hjorthagen. Vanliga språk inkluderar:

 • Engelska: Det globala språket används flitigt i internationella sammanhang, bland annat inom turism och handel.
 • Arabiska: Med en betydande arabisktalande befolkning utgör arabiskan en viktig del av Hjorthagens språkliga landskap.
 • Somaliska: Somaliska talas av en stor grupp somaliska invånare och bidrar till Hjorthagens kulturella identitet.
 • Persiska: Persiskans användning speglar den iranska diasporan i Hjorthagen och berikar språkfloran.
 • Kurdiska: Kurdiska talas av en växande kurdisk befolkningsgrupp och utgör en del av Hjorthagens språkliga mångfald.

Förutom dessa vanliga språk förekommer en rad andra tungomål, beroende på invandringsmönster och turistiska strömmar. Spanska, franska, kinesiska, ryska och turkiska är exempel på språk som kan höras i Hjorthagen.

Historisk bakgrund

Hjorthagens språkmässiga historia präglas av både kontinuitet och förändring. Under 1800-talet var svenska det dominerande språket, men med industrialiseringen anlände invandrare från Finland och andra nordiska länder. Under 1900-talet kom invandring från södra Europa och Mellanöstern att prägla Hjorthagens språkliga landskap.

Språklig mångfald: En tillgång för Hjorthagen

Hjorthagens språkliga mångfald utgör en värdefull resurs för stadsdelen. Språken:

 • Skapar dynamik och kulturell identitet: Den språkliga variationen bidrar till en unik och levande atmosfär i Hjorthagen.
 • Främjar kommunikation och integration: Att kunna kommunicera på olika språk underlättar samverkan mellan olika grupper i Hjorthagen.
 • Öppnar dörrar till nya möjligheter: Språklig kompetens kan ge invånare i Hjorthagen fördelar på arbetsmarknaden och i internationella sammanhang.

Hjorthagens språkliga mosaik är en spegelbild av en globaliserad värld och visar hur språk kan föra människor samman och skapa en dynamisk och inkluderande gemenskap.

Språk som berikar Hjorthagen:

 • Tigrinja: Talas av en eritreansk befolkningsgrupp och bidrar till Hjorthagens språkliga variation.
 • Dari: Används av afghanska invånare och utgör en del av den kulturella mångfalden.
 • Urdu: Med en pakistansk diaspora i Hjorthagen utgör urdu en viktig del av språkfloran.
 • Bosniska: Språket talas av bosniska invånare och berikar Hjorthagens språkliga landskap.
 • Polska: Med en polsk befolkningsgrupp i Hjorthagen utgör polskan en del av den språkliga variationen.

Hjorthagens språkliga rikedom är en dynamisk och ständigt föränderlig del av stadsdelens identitet. Att värna om och fira denna mångfald är en viktig del av att skapa ett inkluderande och framgångsrikt samhälle.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök