Vad talar man för språk och dialekter i Hammarbyhöjden?

Hammarbyhöjdens språkliga kalejdoskop: En inventering av språk och dialekter

Stadsdelen Hammarbyhöjden i Stockholm präglas av en dynamisk och mångfacetterad språklig miljö. Här samsas en rad olika språk och dialekter, både i invånarnas vardag och i den offentliga sfären. I denna artikel presenteras en detaljerad kartläggning av de språk som talas i Hammarbyhöjden, med fokus på både de vanligaste och de mer ovanliga språken.

Språklig historia

Hammarbyhöjdens språkmiljö har genomgått stora förändringar genom historien. Från att ha varit en lantlig idyll med en homogen befolkning präglad av svenska språket, har stadsdelen under de senaste decennierna vuxit till en internationell mötesplats. Idag representerar Hammarbyhöjdens invånare en brokig skara av nationaliteter och kulturer, vilket återspeglas i den språkliga variationen.

Invånarnas språk

Den vanligaste språkgruppen i Hammarbyhöjden är svensktalande, men en betydande del av invånarna talar även andra språk i hemmet. De mest frekvent förekommande språken utöver svenska är:

 • Engelska: Det globala lingua franca har en stark närvaro i Hammarbyhöjden, både som ett språk för internationell kommunikation och som ett andraspråk för många invånare.
 • Arabiska: Den arabisktalande gruppen utgör en betydande del av Hammarbyhöjdens invånare och representerar en rad olika dialekter från hela arabvärlden.
 • Somaliska: Somaliska är ett av de vanligaste språken bland invandrare i Sverige och har en stark närvaro även i Hammarbyhöjden.
 • Persiska: Persisktalande utgör en växande grupp i Hammarbyhöjden och bidrar till den språkliga mångfalden i stadsdelen.
 • Spanska: Spanska är ett av de mest talade språken i världen och har en viss närvaro även i Hammarbyhöjden, både bland invånare och turister.

Förutom dessa vanliga språk talas en rad andra språk i Hammarbyhöjden, bland annat turkiska, kurdiska, tigrinja, amhariska, bosniska, kroatiska och serbiska.

Turisternas språk

Hammarbyhöjdens attraktiva läge och närhet till Stockholms centrum lockar många turister från hela världen. Under sommaren präglas stadsdelen av en ännu större språklig variation, med språkgrupper som:

 • Tyska: Tyska turister utgör en stor del av besökarna i Stockholm och Hammarbyhöjden.
 • Franska: Franska turister är vanliga i Sverige och bidrar till den språkliga variationen i Hammarbyhöjden.
 • Kinesiska: Kinesiska turister har blivit allt vanligare i Sverige de senaste åren och kan ses i Hammarbyhöjden.
 • Japanska: Japanska turister är en del av den internationella turistströmmen som besöker Stockholm och Hammarbyhöjden.
 • Italienska: Italienska turister lockas av Sveriges kultur och natur och kan ses i Hammarbyhöjden.

Språklig nytta

Den språkliga variationen i Hammarbyhöjden utgör en värdefull resurs för stadsdelen på flera sätt:

 • Interkulturell kommunikation: Den språkliga mångfalden skapar möjligheter för interkulturell kommunikation och förståelse mellan olika kulturer.
 • Flerspråkighet: Invånarnas flerspråkighet utgör en tillgång för arbetsmarknaden och kan bidra till ökad internationalisering.
 • Språkutveckling: Den språkliga variationen i Hammarbyhöjden kan bidra till att barn och unga utvecklar sina språkkunskaper och sin interkulturella kompetens.

Sammanfattningsvis utgör Hammarbyhöjdens språkliga kalejdoskop en dynamisk och värdefull del av stadsdelens identitet. Den språkliga mångfalden bidrar till en rikare och mer intressant miljö för både invånare och besökare.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök