Vad talar man för språk och dialekter i Bredäng?

Språklig variation i Bredäng: En dynamisk språklig mötesplats

Bredäng, en stadsdel i Stockholms kommun, präglas av en vibrerande språklig mångfald. Invånare, turister och andra tillför en rik palett av språk och dialekter till området. I denna artikel belyser vi Bredängs språkliga landskap och dess historiska utveckling, samt hur språklig variation gynnar stadsdelen.

Språklig mosaik: Ett urval av språk i Bredäng

Förutom svenska, det dominerande språket, talas en rad andra språk i Bredäng. De vanligaste inkluderar:

 • Arabiska: Med en betydande arabisktalande befolkning utgör arabiskan en viktig del av Bredängs språkliga identitet.
 • Somaliska: Somaliska är det näst mest talade språket i Bredäng och representerar den stora somaliska diasporan i Sverige.
 • Kurdiska: Kurdiska talas av en växande kurdisk befolkning i Bredäng och bidrar till den språkliga mångfalden.
 • Persiska: Persiska, med sitt rika kulturella arv, tillhör de mer frekvent använda språken i stadsdelen.
 • Tigrinja: Tigrinja talas av en betydande eritreansk befolkning i Bredäng och utgör en del av den språkliga variationen.

Utöver dessa språk talas en rad andra, bland annat engelska, spanska, turkiska, bosniska, kroatiska och serbiska. Denna språkliga mosaik speglar Bredängs karaktär som en internationell och kosmopolitisk stadsdel.

Historisk bakgrund: Språklig förändring genom tiderna

Bredängs språkliga landskap har genomgått en betydande förändring under de senaste decennierna. Under 1900-talet var svenska det dominerande språket, med en viss inslag av finska och norska. Invandring från olika delar av världen har sedan dess tillfört en ny språklig dynamik till området.

Språklig nytta: Fördelar med språklig mångfald

Bredängs språkliga variation ger upphov till en rad positiva effekter. Språken:

 • Förstärker interkulturell förståelse: Genom att lära sig om och respektera olika språk och kulturer främjas tolerans och samhörighet i Bredäng.
 • Öppnar dörrar till nya möjligheter: Språkkompetens kan ge invånare i Bredäng bättre arbetsmarknadsmöjligheter och ökad global mobilitet.
 • Berikar kulturlivet: Bredängs språkliga mångfald ger upphov till ett rikt och dynamiskt kulturliv med influenser från olika delar av världen.
 • Stärker den lokala identiteten: Bredängs unika språkliga profil bidrar till en stark och dynamisk lokal identitet.

Framtidens språkliga landskap: Utveckling och bevarande

Bredängs språkliga landskap kommer sannolikt att fortsätta att utvecklas och förändras i takt med att nya språkgrupper anländer till området. Det är därför viktigt att:

 • Stödja språkutveckling och språkundervisning: Att ge invånare i Bredäng möjlighet att lära sig nya språk och bevara sina modersmål är en viktig investering i framtiden.
 • Främja interkulturell dialog och samarbete: Att skapa mötesplatser och aktiviteter där olika språkgrupper kan interagera och utbyta erfarenheter är avgörande för att bygga en sammanhållen och inkluderande stadsdel.

Bredängs språkliga variation är en värdefull resurs och en viktig del av områdets identitet. Genom att bevara och fira denna språkliga mångfald kan Bredäng fortsätta att vara en dynamisk och attraktiv stadsdel för alla.

Ytterligare fem språk:

 • Polska: Med en växande polsk befolkning i Sverige har polska börjat spela en större roll i Bredängs språkliga landskap.
 • Ryska: Ryska talas av en betydande ryskspråkig minoritet i Bredäng och bidrar till den språkliga variationen.
 • Dari: Dari, ett av Afghanistans officiella språk, talas av en växande afghansk befolkning i Bredäng.
 • Urdu: Urdu, med sitt rika litterära arv, talas av en minoritet i Bredäng och utgör en del av den språkliga mångfalden.
 • Vietnamesiska: Vietnames

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök