Vad talar man för språk och dialekter i Bergum?

Språken i Bergum: En språklig smältdegel

Bergum, en stadsdel i Göteborgs nordöstra del, präglas av en dynamisk språklig mångfald. Invånare, turister och andra talar en rad olika språk och dialekter, vilket skapar en unik och fascinerande språkmiljö.

Historiskt perspektiv

Bergum har en lång historia av språklig blandning. Under medeltiden var området en viktig handelsplats, vilket lockade människor från olika delar av Europa. Detta ledde till att svenska blandades med andra språk, som tyska, nederländska och engelska. Under 1800-talet kom många invandrare från Finland till Sverige, och finska blev ett vanligt språk i Bergum.

Språkens roll idag

I dagens Bergum talas en mängd olika språk, bland annat:

 • Svenska: Det officiella språket i Sverige och det mest talade språket i Bergum.
 • Finska: Ett minoritetsspråk i Sverige med en lång historia i Bergum.
 • Arabiska: Talas av invandrare från arabisktalande länder.
 • Somaliska: Talas av invandrare från Somalia.
 • Tigrinska: Talas av invandrare från Eritrea.

Utöver dessa språk talas en rad andra språk av invånare, turister och andra.

Språken i Bergum har haft en positiv inverkan på stadsdelen på flera sätt:

 • Fördjupad kulturell förståelse: Språken ger en inblick i olika kulturer och traditioner.
 • Ekonomiska fördelar: Språkkunskaper kan vara en tillgång på arbetsmarknaden och locka turister.
 • Större social sammanhållning: Språken kan bidra till att skapa en mer inkluderande och tolerant miljö.

Framtidens språkliga landskap

Bergum kommer sannolikt att bli ännu mer språkligt diversifierat i framtiden. Detta innebär både utmaningar och möjligheter. Det är viktigt att skapa en inkluderande miljö där alla språk och dialekter respekteras. Samtidigt kan den språkliga mångfalden ses som en resurs och en möjlighet till ökad förståelse och samarbete mellan olika grupper i samhället.

Fem ytterligare språk

Förutom de språk som nämns ovan talas följande språk i Bergum:

 • Engelska: Ett världsspråk som används i internationell kommunikation.
 • Spanska: Ett stort språk med många talare i Europa och Latinamerika.
 • Franska: Ett viktigt språk i Europa och internationellt.
 • Tyska: Ett stort språk i Europa med en lång historia i Sverige.
 • Polska: Ett stort språk i Europa med en växande talargrupp i Sverige.

Språken i Bergum speglar stadsdelens historia, nutid och framtid. Den språkliga mångfalden är en värdefull resurs som kan bidra till en mer dynamisk och inkluderande stad.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök