Vad talar man för språk och dialekter i Bagaregården?

Språklig mångfald i Bagaregården: En språklig smältdegel

Bagaregården, en stadsdel i Göteborgs nordöstra del, präglas av en fascinerande språklig mångfald. Invånare, turister och andra talar en rad olika språk, vilket skapar en dynamisk och språkinspirerande atmosfär.

Språklig historia

Bagaregårdens språkmässiga historia speglar Göteborgs roll som en internationell handelsstad. Redan under 1800-talet lockade hamnen sjömän och handelsmän från hela världen, vilket bidrog till en tidig språklig blandning. Under 1900-talet kom invandring från Balkan och Sydeuropa att ytterligare diversifiera språksituationen.

Språk i Bagaregården idag

Idag talas mer än 50 olika språk i Bagaregården. De vanligaste språken utöver svenska är arabiska, bosniska, kurdiska, somaliska och tigrinja. Men man kan också höra språk som polska, ryska, spanska och thailändska.

Språk i fokus:

 • Arabiska: Talas av invandrare från Mellanöstern och Nordafrika. Används i hemmet, i butiker och i religiösa sammanhang.
 • Bosniska: Talas av invandrare från Bosnien och Hercegovina. Används i hemmet, i föreningar och i media.
 • Kurdiska: Talas av invandrare från Kurdistan. Används i hemmet, i föreningar och i media.
 • Somaliska: Talas av invandrare från Somalia. Används i hemmet, i föreningar och i media.
 • Tigrinja: Talas av invandrare från Etiopien. Används i hemmet, i föreningar och i media.

Fem ytterligare språk:

 • Engelska: Det internationella språket används i turism, handel och utbildning.
 • Franska: Ett av de mest studerade språken i Sverige, används i kultur och utbildning.
 • Persiska: Talas av invandrare från Iran och Afghanistan. Används i hemmet, i föreningar och i media.
 • Spanska: Ett växande språk i Göteborg, används i turism och handel.
 • Turkiska: Talas av invandrare från Turkiet. Används i hemmet, i föreningar och i media.

Språkens betydelse

Bagaregårdens språkliga mångfald är en resurs och en utmaning. Språken berikar kulturen, skapar nya möjligheter och öppnar dörrar till andra kulturer. Samtidigt kan språkliga barriärer skapa utmaningar i kommunikation och integration.

För att ta tillvara på språkets potential krävs satsningar på språkundervisning, tolktjänster och interkulturell kommunikation. Genom att öka språkförståelsen och överbrygga språkliga barriärer kan Bagaregården bli en ännu mer dynamisk och inkluderande stadsdel.

Språkens nytta:

 • Fördjupad kulturförståelse: Språken ger insikter i olika kulturer och traditioner.
 • Utökade arbetsmarknadsmöjligheter: Språkkunskaper öppnar dörrar till nya jobb och karriärmöjligheter.
 • Förbättrad kommunikation: Språkundervisning och tolktjänster underlättar kommunikation mellan olika språkgrupper.
 • Stärkt integration: Språkutbyte och interkulturella möten skapar en mer inkluderande och sammanhållen stadsdel.

Bagaregårdens språkliga mångfald är en värdefull tillgång som bör vårdas och främjas. Genom att synliggöra och fira språkets kraft kan vi skapa en ännu mer dynamisk och attraktiv stadsdel för alla.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök