Vad talar man för språk och dialekter i Akalla?

Språkmångfalden i Akalla: En språklig karta över stadsdelen

Akalla, beläget i Stockholms kommun, är en stadsdel präglad av en dynamisk språkmångfald. Invånare, turister och andra talar en rad olika språk och dialekter, vilket skapar en fascinerande språklig karta. I denna artikel belyser vi de språk som talas i Akalla, både historiskt och i nutid, och undersöker hur språken har bidragit till stadsdelens unika karaktär.

De vanligaste språken i Akalla

Förutom svenska, som är det officiella språket i Sverige, talas följande språk av en betydande del av Akallas befolkning:

 • Arabiska: Med en stor andel arabisktalande invånare utgör arabiskan ett av de mest använda språken i Akalla.
 • Somaliska: Somaliska är ett annat frekvent språk i stadsdelen, talat av många somaliska invånare.
 • Tigrinja: Tigrinja, talat av den eritreanska diasporan, utgör en viktig del av Akallas språkliga landskap.
 • Persiska: Persiskan har en betydande närvaro i Akalla tack vare den iranska befolkningsgruppen.
 • Kurdiska: Kurdiska, talat av kurdiska invånare, bidrar till den språkliga mångfalden i stadsdelen.

Ytterligare språk i Akalla

Förutom de ovan nämnda språken talas en rad andra språk i Akalla, inklusive:

 • Engelska: Som ett globalt språk används engelska flitigt i Akalla, både av turister och invånare.
 • Turkiska: Turkiska talas av en betydande turkisk befolkningsgrupp i stadsdelen.
 • Bosniska: Bosniska, talat av bosniska invånare, bidrar till den språkliga variationen i Akalla.
 • Spanska: Spanska har en växande närvaro i Akalla tack vare en ökande spanskspråkig befolkning.
 • Ryska: Ryska talas av en minoritet av ryskspråkiga invånare i stadsdelen.

Språkens historiska bakgrund

Akallas språkmångfald har sin grund i både historiska och nutida faktorer. Under 1900-talet präglades stadsdelen av en stor invandring från bland annat Finland, Jugoslavien och Turkiet. Dessa invandringsvågor bidrog till att etablera en språklig variation i Akalla. Under de senaste decennierna har invandring från Somalia, Eritrea och Iran ytterligare diversifierat stadsdelens språkliga landskap.

Språkens betydelse för Akalla

De språk som talas i Akalla har haft en betydande positiv inverkan på stadsdelen på flera sätt:

 • Kulturell berikning: Språkmångfalden bidrar till en rik och varierad kultur i Akalla, med influenser från olika delar av världen.
 • Social sammanhållning: Språken skapar en plattform för kommunikation och interaktion mellan olika befolkningsgrupper i stadsdelen.
 • Ekonomiska fördelar: Språkkunskaper hos invånare kan ge Akalla en konkurrensfördel i en globaliserad värld.
 • Utbildningsmöjligheter: Språkmångfalden i Akalla ger elever möjlighet att lära sig nya språk och kulturer.

Sammanfattningsvis utgör Akallas språkliga mångfald en värdefull resurs för stadsdelen. De olika språken och dialekterna bidrar till en dynamisk och kulturellt rik miljö, och har en positiv inverkan på både den sociala sammanhållningen och den ekonomiska utvecklingen i Akalla.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök