Vad är en översättningsbyrå?

En översättningsbyrå är ett företag som hanterar översättningar till och från många språk. De kvalitetstestar och anlitar översättare som genomför arbetet. När en översättare godkänns läggs de till en databas av lingvister som sedan kontaktas när deras kunskaper behövs. En byrå använder sig oftast av både frilansöversättare med eget företag som jobbar på distans och fast anställda översättare på kontoret.

Projektledaren är en mycket viktig person på en översättningsbyrå. En projektledare skickar offerter till företag, hanterar och analyserar kundernas dokument samt sköter kontakten med ibland hundratals olika översättare. De ansvarar för att projekten genomförs på bästa möjliga sätt.

Oftast har en översättningsbyrå, som de flesta företag, också en ekonomiavdelning som skapar fakturor, skickar dem till kunderna och ser till att de betalas. Översättarnas fakturor sänds också dit, registreras och betalas i tid.

Många använder sig även av en säljgrupp som aktivt tar kontakt med företag, hör med dem hur de löst sina översättningsbehov, skickar informationsmaterial och eventuellt erbjuder lösningar och rabatter för att vinna dem som kunder.

Exempel på hur proceduren kan gå till

1. Frilansöversättaren Pelle Ordman skickar sitt CV till en översättningsbyrå och erbjuder sina tjänster som översättare från engelska till svenska.

2. En kvalitetstestare på översättningsbyrån analyserar Pelles CV. Verkar den potentiella översättaren intressant, eller det finns speciellt behov av dennes kunskaper och erfarenhet erbjuds Pelle att göra ett översättningsprov.

3. Pelle översätter provet så bra han kan och skickar tillbaka det till kvalitetstestaren.

4. Kvalitetstestaren skickar Pelles prov till en lingvist som bedömer översättningen och sätter betyg.

5. Blir Pelle godkänd meddelar kvalitetstestaren detta till honom, och han är nu en del av översättningsbyråns personalpool och kan användas när behov uppstår.

6. Företaget Cykelbyxor AB kontaktar nu översättningsbyrån och skickar filer som ska översättas med högsta kvalitet från engelska till svenska.

7. En projektledare analyserar filerna, tar hänsyn till speciella önskemål från kundens sida, och skickar sedan en detaljerad offert till företaget. I den står det hur mycket översättningen kostar och när den senast ska levereras.

8. Om kunden avböjer offerten avslutas proceduren där, men om den godkänns skickar projektledaren en orderbekräftelse till Cykelbyxor AB.

9. Projektledaren försöker nu matcha den bästa översättaren med ämnesområdet i dokumenten. Efter noggrann analys visar det sig att Pelle Ordman är den bästa översättaren för det här projektet.

10. Projektledaren kontaktar Pelle Ordman och hör med honom om han är ledig för nya uppdrag, ber honom att ta en titt på texterna och återkomma om han känner sig kompetent att översätta dem. Om han av någon orsak inte kan/vill åta sig projektet kontaktas nästa översättare.

11. Efter att en översättare åtagit sig uppdraget beställer projektledaren uppdraget av honom/henne. En köporder tas fram och skickas till översättaren.

12. Pelle Ordman gör översättningen med högsta möjliga kvalitet och skickar filerna och sin faktura till projektledaren innan överenskommen deadline.

13. Projektledaren kan nu skicka vidare filerna till korrekturläsning och språkgranskning av individuell lingvist som jämför översättningen med källtexten samt gör nödvändiga korrigeringar/anmärkningar.

14. När alla kvalitetsprocedurer avklarats skickar projektledaren det översatta materialet och fakturan till slutkunden, och följer efter en tid upp projektet för att bekräfta att kunden är nöjd med leveransen.

0
error: Innehållet är skyddat