CEöversättningsbyråVad är en juridisk översättning? Kanske inte riktigt vad du tror

Vad är en juridisk översättning? Kanske inte riktigt vad du tror

Innehållsförteckning

Som advokat eller om du arbetar inom juridiken har du kanske varit med om att det behövts en juridisk översättning. Vad innebär detta exakt? Det beror faktiskt på.

I dagens värld med global ekonomi och mångkulturella nationer blir juridiska översättningar allt vanligare. Förfrågningar om juridiska översättningar omfattar nästan alla olika delområden inom juridiken, inklusive, men inte bara, invandring, kommersiella tvister, patent och varumärken, familjerätt, teknikrätt, straffrätt, hälso- och sjukvård, personalfrågor, arbetsrättsliga frågor och statlig/administrativ rätt.

Man skulle kunna tro att en juridisk översättning är en juridisk översättning. Så enkelt är det faktiskt inte, med tanke på de stora skillnaderna i fråga om ämne, krav på noggrannhet, tidsaspekter, arbetsvolym och kostnadsbegränsningar.

Låt oss till exempel ta en ansökan till migrationsmyndigheterna om uppehållstillstånd. I det här fallet finns krav från regeringsnivå om att vissa dokument ska översättas i sin helhet. Detta kan innebära tusentals sidor med finansiella dokument, kontoutdrag och annan information som behövs för ansökan. Beroende på hur översättningen hanteras kan detta bli en mycket långvarig och kostsam process. Där ligger problemet. Med god insikt om översättningens syfte och med hjälp av rätt teknologiska lösningar och kompetent personal kan du få en kostnadseffektiv och mycket korrekt översättning på kort tid.

Vad är skillnaden? Kort sagt: syfte och begränsningar. Översättning av ett kontrakt kräver inte bara en annan lingvistisk kompetens jämfört med översättning av finansiella dokument, utan också olika teknologiska verktyg för att underlätta processen. Om vi återgår till vårt exempel med en ansökan om uppehållstillstånd skulle min rekommendation vara att hitta bästa möjliga sätt att utnyttja teknologiska lösningar (inklusive skanning/OCR, översättningsminnen och programvara för översättningshantering) för att kunna omvandla stora volymer av dokument till mycket hanterbara, kostnads- och tidseffektiva projekt.

Medan det kan ta veckor att översätta ett patent på 1000 sidor korrekt, kan ett ansökan om uppehållstillstånd på 1000 sidor översättas på ett par dagar till en bråkdel av kostnaden och med samma noggrannhet, med tanke på syfte och begränsningar.

Låt oss titta närmare på det hela för att göra detta inlägg lite mer meningsfullt. Detta är de viktigaste aspekterna och faktorerna att hänsyn till vid varje juridisk översättning:

1. Vad är syftet?

Att veta vad översättningen i slutändan ska användas till är en viktig faktor för hur vi lägger upp och prissätter ett projekt. Om du har en snäv budget, stora arbetsvolymer och en kort tidsfrist finns det alternativ som att använda OCR/skanningsteknik och översättningsteknik i kombination med mänsklig redigering.

Om projektet inte bara kräver hög läsbarhet utan även verifierad noggrannhet kan du betala för en så kallad tillbakaöversättning (där det översatta dokumentet översätts tillbaka av en annan översättare till originalspråket, så att din juridiska personal kan granska den översatta versionen jämfört med originalversionen). Detta används ofta inom hälso- och sjukvården, där ett fel i en översättning kan kosta enorma summor eller ännu värre, någons liv.

Ett annat moment som ofta krävs när det gäller juridiska översättningar är ett dokument där översättaren intygar att innehållet är korrekt.

2. Vad är tidsgränserna för ditt projekt?

En bra översättning är inte så bra när den inte lämnas in i tid och deadline är sista inlämningsdatum för en ansökan. Ibland är snabbhet en viktig faktor, och då måste du använda teknologi och erfarna lingvister för att banta ned den tid som krävs för att producera ett kvalitetsdokument.

3. Hur stor eller liten är din budget?

I vissa fall är pengar inget problem och jobbet måste vara väl utfört. Det är därför som vissa översättningsföretag kommer undan med att ta 50-100 % mer betalt för samma översättning. Advokatfirmor och juridikföretag vill inte ta några risker.

Men det andra sidan av myntet är en verklighet med översättningskostnader som kan vara höga (särskilt om du betalar dubbla marknadspriset). Advokatbyråer och juridikföretag måste också se till kostnaderna, och det krävs en balans mellan förtroende och värde. Det är därför som vi inte har en standardhantering av juridiska översättningar, utan avgör det bästa sättet att hantera varje projekt i samarbete med våra kunder.

Ibland är det väl värt investeringen att spendera extra på mer kvalitetskontroller. Andra gånger är det inte det. Så är det helt enkelt. Det är en fråga om balans, och varje projekt behöver avvägas och bedömas för sig.

Oavsett om du arbetar med oss eller ett annat företag är det viktigt att du vet att alla juridiska översättningar inte är likadana och att det finns många alternativ när det gäller kvalitetsnivå, kostnad och leveranstid.

error: Innehållet är skyddat

CE