Utländska arbetare i Japan i behov av språkstöd

Innehållsförteckning

Nedgången av Japans ekonomi påverkar utländska arbetare svårt i landet, de flesta av dem temporära arbetare. Enligt arbetsdepartementet har åtminstone 5 600 utländska arbetare förlorat eller kommer snart att förlora sina arbeten. Men den uppskattningen är förmodligen låg.

Enligt en nylig undersökning av utländska invånare i Oizumi, Gunma prefektur, där 17 procent av befolkningen är icke-japansk – av dessa många brasilianare med japanskt påbrå – är 39 procent arbetslösa och endast 8 procent av de har arbete är fulltidsanställda.

Undersökningen och ett internationellt symposium som nyligen hölls i Nagoya pekar på att språket innebär den största barriären för utlänningar som söker arbete. Många arbetslösa utländska invånare har inte längre råd att ha sina barn i privatskolor för utlänningar, och offentliga grundskolor har inte tillräckligt med personal för att lära dessa barn japanska.

En företagsundersökning genomförd av arbetsdepartementet visar att det fanns ungefär 486 400 utländska arbetare i Japan under oktober månad. Av dessa var 43,3 procent kineser, 20,4 procent brasilianare och 8,3 procent filipiner. Många av dessa arbetare stöttade produktionen av bilar och andra exportprodukter när ekonomin var god. Dessutom anställer små företag och jordbruksföretag ofta utländska lärlingar.

Med tanke på deras betydelsefulla bidrag till den japanska ekonomin skulle det vara fel att betrakta utländska arbetare som endast ett sätt att sänka produktionskostnader och klara av arbetsbrist under ekonomiskt goda tider. Vissa lokala myndigheter har startat stödprogram för dessa arbetare. I Aichi prefektur t.ex. där mer än 220 000 utlänningar är registrerade har myndigheterna och affärssamhället etablerat en fond för att hjälpa utlänningar att lära sig japanska. Hamamatsu i Shizuoka prefektur planerar att utbilda arbetslösa utlänningar att arbeta inom sjukvården.

Staten bör även snabbt implementera stödåtgärder som t.ex. att öka antalet tolkar vid offentliga sysselsättningskontor, stationera rådgivare för att hjälpa utländska barn att registrera sig på offentliga skolor och tillhandahålla bidrag till lokala myndigheter för att reducera skolavgifter för utländska barn.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök