CEöversättningsbyråUrdu – Professionell översättning till och från urdu

Urdu – Professionell översättning till och från urdu

CE erbjuder professionella översättningstjänster på urdu med garanterad noggrannhet och kvalitet.

Med ett team av flerspråkiga lingvister, experter inom sina respektive ämnesområden kan vi leverera högkvalitativa urduöversättningar snabbt, effektivt och korrekt. Våra lingvister har urdu som modersmål och djup förståelse för det kulturella sammanhanget vilket syns när de översätter dokument eller innehåll.

Vi tillhandahåller även annan textservice, som korrekturläsning och redigeringstjänster på urdu. Det slutliga resultatet uppfyller alltid accepterade internationella standarder.

Professionella översättningar på urdu

Vårt översättningsföretag har många års erfarenhet och ett mycket kunnigt team som tillhandahåller översättningar på urdu för alla typer av projekt. Ämnesområdena inkluderar juridik, medicin, teknik, industri, utbildningsmaterial med mera.

Vi är en dedikerad grupp som brinner för språköversättningar på urdu. Det vårt uppdrag att översätta noggrant och effektivt samtidigt som vi håller den unika kulturen intakt. Våra kvalitetskontroller säkerställer att varje projekt produceras med maximal noggrannhet, vilket gör att alla urduöversättningar inte bara blir grammatiskt korrekta utan också kulturellt relevanta.

Översättning mellan svenska och urdu

Vi har specialiserat oss på översättningar från svenska till urdu, samt urdu till svenska, så oavsett vilket språk du arbetar med kan vårt team erbjuda professionella lösningar.

Vår stora erfarenhet inom detta område innebär att vi vet hur vi ska hantera alla uppdrag på ett effektivt sätt, vilket säkerställer noggrannhet och leverans i tid. Vi förstår vikten av noggranna översättningar mellan språk, så oavsett om du behöver översättning på urdu eller svenska erbjuder CE pålitliga lösningar – maila eller ring oss bara för mer information!

Juridiska översättningar på urdu

Rättssystemet i Pakistan är baserat på urduspråket och det kan vara svårt att navigera utan att ha tillgång till juridiska urduöversättningar. Vi tillhandahåller översättningar så att du kan lämna in översatta dokument och även förstå alla dokument på urdu du fått.

Det är viktigt att överlämna juridiskt korrekta dokument och med våra högkvalitativa juridiska översättningar på urdu, kan du vara säker på att de översatta dokumenten korrekt återspeglar ordalydelsen och innebörden av källdokumenten.

Vårt översättarteam på urdu är skickligt på båda språken och kan översätta informationen de juridiska dokumenten förmedlar. Detta är en färdighet som många ord-för-ord- och fras-för-fras-översättare inte kan leverera.

Webbplatsöversättning på urdu

Webbplatsöversättning på urdu är en extremt specialiserad och komplex uppgift som kräver urdulingvister med avancerade språkkunskaper. Eftersom urdu är ett språk som talas av över 250 miljoner människor världen runt är det mycket viktigt att tillhandahålla urduöversättningar av webbplatser med högsta kvalitet och noggrannhet.

Du kan lita på att vi översätter alla webbplatser utan att kompromissa med kvalitet eller effektivitet. Dra nytta av våra webbplatsöversättningstjänster på urdu redan idag för snabba, korrekta och professionella resultat.

Lokalisering av programvara på urdu

Med över tio års erfarenhet inom urduöversättning och lokalisering av programvara erbjuder CE översättningsbyrå specialiserat språkstöd på ett av världens mest talade språk. Med hjälp av ett team av erfarna urdutalande proffs, dedikerade åt att leverera felfria produkter, producerar vi konsekventa texter på toppnivå åt våra många kunder.

Kvaliteten på vår programvarulokalisering säkerställs genom en kvalitetssäkringsprocess. Vårt specialistteam kan, beroende på tidsfrister och storlek, leverera i etapper eller som ett fullständigt slutfört projekt. Med denna vinnande kombination kommer det inte som någon överraskning att CE blivit en branschledare inom programvarulokaliseringstjänster på urdu.

Översättningarna ger din programvara bästa chansen att säljas på denna lukrativa marknad. Det är ett kostnadseffektivt sätt att ta sig in på den pakistanska och indiska marknaden.

Certifierad översättning på urdu

CE är ett idealiskt val för alla som behöver en auktoriserad urduöversättare. Vår erfarna personal har arbetat med en mängd olika branscher och tillhandahåller korrekta och tillförlitliga certifierade urduöversättningar till varje kund utifrån deras krav.

Varje certifierad urduöversättning genomgår noggranna processer och kontrolleras flera gånger för att säkerställa noggrannhet, kvalitet och allmän tillfredsställelse. Med vårt etablerade nätverk av tusentals urduöversättare spridda över hela världen kan CE översättningsbyrå tillhandahålla certifierade översättningstjänster på urdu för nästan alla behov, i alla dialekter eller sammanhang.

Auktoriserade översättningar på urdu

Om du behöver auktoriserade översättningar på urdu erbjuder vi gärna denna tjänst åt dig. Våra konkurrenskraftiga prissättning och snabba leveranser är två goda skäl att prova vår service. Den höga kvaliteten är det tredje skälet.

Vår auktoriserade urduöversättning kan hjälpa dig med dokumentationen när du reser eller gör affärer utomlands. Det är viktigt att använda auktoriserade översättningar från erkända källor eftersom detta kommer att påskynda behandlingstiden och stoppa eventuella förseningar som orsakas av felaktigt översatta dokument.

Språkprofil för urdu

Urdu är ett av två officiella språk i Pakistan, officiellt statsspråk i många delar av Indien och används i Bangladesh där det är känt som Bihari och Nepal. Urdu och hindi är ömsesidigt begripliga och klassificeras av många lingvister som samma språk. Urdu använder arabisk skrift medan hindi använder devanagariskrift.

I Pakistan har urdu en mycket låg andel (mindre än 10 %) människor som klassificerar det som sitt modersmål. Som ett obligatoriskt språk i utbildningen har det dock blivit det överbryggande språket mellan de många olika lokala språken som talas i Pakistan. Det är språket som används i officiella dokument, domstolar, skolor och i de flesta företag. Detta har medfört ett ökande behov av översättningar på urdu för personer som reser eller gör affärer i Pakistan.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök