CEöversättningsbyråTyska håller på att dö som ett vetenskapligt språk, varnar kulturministeriet

Tyska håller på att dö som ett vetenskapligt språk, varnar kulturministeriet

Innehållsförteckning

Tyskan som ett vetenskapligt språk befinner sig ”på sin dödsbädd” eftersom de flesta akademiker föreläser och publicerar sin forskning på engelska, varnar det tyska kulturministeriet.

Dagarna då världens vetenskapsmän lärde sig tyska så att de kunde läsa de senaste forskningsrönen inom vetenskap, ingenjörsvetenskap och kultur har försvunnit sedan länge. Inom dagens vetenskap, är endast en procent av avhandlingarna som publiceras på tyska, säger ministeriet.

Ett ökande antal utländska akademiker som kommer till Tyskland i forskningssyfte eller för konferenser ökar trycket på tyska vetenskapsmän att presentera och arbeta på engelska, eftersom många besökare anländer med väldigt grundläggande, eller inga tyskakunskaper.

Ministeriet säger att de utländska gästprofessorerna som kommer till Tyskland för att undervisa eller arbeta på forskningsinstitut fick ”intrycket att de inte behöver lära sig tyska, eftersom det räcker med engelska”.

Detta beror på att kunskaper i tyska inte var nödvändiga för att kunna kommunicera med tyska kollegor på universitet och andra forskningsinstitut.

De flesta tyska akademiker föredrar att publicera på engelska

Såväl som att göra det lättare att prata med utländska kollegor, föredrar även tyska akademiker engelska i stället för sitt modersmål när det gäller publicering av deras arbete, säger ministeriet. Därför krävs en ökad uppmuntran för vetenskapliga publikationer på tyska.

Ministeriet medgav sin oro angående språkets framtid och fastslår att förlusten av den vetenskaplig tyskan skulle kunna leda till en förlust inom det vetenskapliga tänkandet, eftersom ”det vetenskapliga tänkandet är förbundet med språket och kulturen”. Rädslan är att tyska som ett internationellt vetenskapsspråk skulle bli lidande i det långa loppet.

“Att bibehålla det vetenskapliga tyska språket har inget att göra med protektionism eller nationalism”, säger Olaf Zimmermann, sekreterare på ministeriet. “Tvärtom gäller det bevarandet av den kulturella mångfalden och den kulturella självständigheten.”

Zimmerman efterfrågar mer ekonomiskt stöd till kultursektorn, där tyska fortfarande är ett betydande språk.

Han kräver att alla akademiska konferenser i Tyskland ska hållas på både engelska och tyska, inte bara på engelska. “Det borde vara naturligt att tyska ska vara ett av arbetsspråken under internationella konferenser i Tyskland”.

error: Innehållet är skyddat

CE