Tre röster om svenska språkets framtid

Innehållsförteckning

Kommer svenska språket att bytas ut mot engelskan? Här är tre röster om hur vi kommer att kommunicera i framtiden.

Anna Hass, språkkonsult

– Runt planeten har vi olika historier som format oss. Vi har olika litteratur som beskriver hur vi är och har varit och vi har olika kroppsspråk, seder och andra sätt att interagera. Det en människa uttrycker med ord är bara sex procent av det lyssnaren uppfattar. Det skulle fortsätta att krävas en kulturell översättning mellan människor. Den ”bad English” som är företagsspråk i många företag i dag skulle inte bli betydligt bättre bara för att alla barn lärde sig skriva samma ord i skolan.

– Ordens laddning och betydelse för en människa beror på så mycket mer än de bokstäver de består av. Forskningen pekar tydligt på att det bästa ett land kan göra är att stärka både första- och andraspråket. Därför ger språklagen från 2009 medborgarna en tydlig rätt till språk, både svenska och andra språk.

Thomas Baekdal, digitala medier-expert och författare

– I dag befinner vi oss i en situation där språket faktiskt hindrar oss från att kommunicera effektivt, vilket är den totala motsatsen till vad språket kom till för. I dag tänker ett svenskt företag ofta på Sverige som ”sin marknad”, eftersom skillnaderna i språket skapar en gräns. Men om vi alla talade samma språk skulle ett företag från Sverige inte tänka på sig självt som specifikt svenskt.

– Om 100 år kommer språket antagligen att se väldigt annorlunda ut jämfört med i dag. Internet har eliminerat konceptet avstånd. Det är lika lätt att prata med någon i Brasilien som det är att prata med en granne. Tänk på din bästa vän. Du kanske kommunicerar med den personen någon gång i veckan, men du pratar med människor i hela världen via Twitter varje dag.

Joakim Jardenberg, rådgivare, föreläsare och investerare

– Svenskan är en alldeles för liten språkgrupp och det är en hämmande faktor för vår utveckling. Alla är överens om att det är en fördel för oss att vi är så ”duktiga på engelska”, tänk då vilken fördel det vore om engelska var vårt modersmål. Det är klart att det inte är utan friktion, men det är ett övergående besvär. Några generationer senare är vi igenom det och jag vågar lova att ingen skulle sakna svenskan.

– Det krävs massor med åtgärder, men de jag bedömer som de tre viktigaste är:

• Man ger engelskan ökad betydelse i skolan och efter en kort process blir svenska enbart ett fritt valbart språk, på samma nivå som till exempel kinesiska.

• Alla myndigheter kommunicerar i första hand på engelska. Svenskan fasas ut över tid.

• Public service, och övriga medier under koncession, byter helt enkelt till engelskt tal. Man fortsätter att texta, men alla program, alltså även svenska och engelska, textas på engelska.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök