CEöversättningsbyråTigrinska – Professionell översättning till och från tigrinja

Tigrinska – Professionell översättning till och från tigrinja

Om du behöver översättningar till och från tigrinska, oavsett ändamål, så är vår översättningstjänst den perfekta lösningen för dig.

Våra erfarna tigrinska översättare är experter på att korrekt och effektivt förmedla ditt budskap på rätt språk. De har inte bara förståelse på modersmålsnivå för språkbruket, utan också ett tränat öga för redigering och precision.

Med våra tigrinska översättningstjänster får du professionella och kulturellt anpassade kvalitetsöversättningar, vilket säkerställer perfektion för dina texter.

Översättning mellan tigrinska och svenska

I och med tigrinskans alltmer utbredda användning i många delar av världen, är översättningar från tigrinska till svenska, samt svenska till tigrinska mer och mer efterfrågade. Vi fokuserar på att tillhandahålla snabba och korrekta tigrinska översättningar med kulturell förståelse. De kan överbrygga kommunikationsluckor på arbetsplatsen, inom forskning och akademi mellan personer som talar tigrinska och svenska, vilket blir alltmer viktigt i dagens globaliserade värld.

CE översättningsbyrå erbjuder även de bästa översättningstjänsterna mellan tigrinska och engelska som går att få. Oavsett om du behöver översätta från engelska till tigrinska eller vice versa, garanterar vi att du får korrekta och professionella resultat, skräddarsydda för dina specifika behov. Vi ser också till att våra språklösningar följer riktlinjer och standarder av högsta kvalitet till våra konkurrenskraftiga prismodeller.

Ta kontakt med oss idag om du behöver översättningar mellan tigrinska, engelska och svenska, utförda på rätt sätt!

Certifierad översättning på tigrinska

När du behöver certifierade tigrinska översättningar kan vi tillhandahålla det åt dig, din organisation eller ditt företag.

Invandringen från tigrinjatalande områden ökar i och med att fler människor söker tillfällen att bo och arbeta på platser som erbjuder fler möjligheter. Det är viktigt att ha korrekt certifierade dokument för att säkerställa snabb behandling av visumhandlingar, arbetstillstånd eller uppehållsansökningar.

Juridisk översättning på tigrinska

CE översättningsbyrå erbjuder tillförlitliga juridiska tigrinska översättningar för alla typer av dokumentation. Vårt mycket skickliga team av tigrinska lingvister kan leverera korrekta juridiska dokument i rätt tid inom dina tidsfrister.

Vi är specialiserade på alla typer av juridiska översättningar, så du kan lita på att vi tillhandahåller högkvalitativa juridiska översättningar från allt källmaterial. Med våra många års erfarenhet förser vi dig med den juridiska information du behöver.

Medicinsk översättning på tigrinska

Om du behöver medicinska översättningar har vi fullt utbildade tigrinska översättare med medicinsk erfarenhet. Det är viktigt med korrekta översättningar, särskilt när de behövs snabbt vid akuta medicinska problem. Vi garanterar snabb hantering med ett system för felkontroll som säkerställer högsta möjliga hastighet och fullständig noggrannhet.

Behovet av billiga läkemedel, utrustning och instruktioner i området har ökat behovet av översättningar från engelska till tigrinska. Vi tillhandahåller gärna tigrinska till engelska översättningar så att lokal hälso- och sjukvårdspersonal snabbt kan använda medicinerna och utrustningen utan att behöva översätta informationen själv.

Teknisk översättning på tigrinska

Om du behöver tekniska översättningar på tigrinska har vi tigrinska översättare som är skickliga på att översätta komplicerade tekniska dokument. Detta kräver speciella färdigheter eftersom de måste förstå det tekniska dokumentet som de översätter för att återge exakt samma instruktioner och detaljer som finns i originalet.

Vi förstår vad som behövs för att hantera tekniska tigrinska dokument så att de kan användas i upplärning och utbildning. Översättningsprocessen är snabb och korrekt. Vi har konkurrenskraftiga priser som tar hänsyn till de tekniska behoven, brådskan och mängden arbete.

Språkprofil för tigrinska

Som det näst mest talade semitiska språket i världen är tigrinska ett viktigt språk för företag att överväga när de vill utöka sin räckvidd. Språket används i Eritrea och Etiopien och är officiellt språk i Eritrea. Det används i stor utsträckning i gränsområdet mellan de två länderna och är det mest talade språket i Eritrea. Detta område har kämpat ekonomiskt men flera nya gruvor har öppnat i båda länderna och kaffesektorn samt sektorn för snittblommor växer i Etiopien.

Den stora torkan i området har lett till att dessa länder regelbundet utsätts för hungersnöd och Etiopien är ett av de fattigaste länderna i världen. Det finns internationella insatser för att utveckla landet och bidra till att öka jordbruksproduktiviteten.

Det finns ett stort antal tigrinjatalande invandrare som flyttat till många delar av Mellanöstern och Europa för att söka ett bättre liv. Detta har lett till en stor ökning av behovet av tigrinska översättningstjänster. Möjligheterna i de tigrinjatalande delarna av Etiopien och Eritrea ökar också behovet av kvalitativ dokumentöversättning eftersom icke-statliga organisationer, bolag och företag försöker hjälpa till att utveckla området, skydda det lokala djurlivet och förbättra turismen.

Begär offert för tigrinsk översättning

Kontakta oss via telefon eller e-post eller ladda upp ditt dokument i det nedanstående mailformuläret. En av våra projektledare återkommer snart med en offert på ditt tigrinska översättningsprojekt.

Mejla eller ring oss idag för mer detaljerad information! Att arbeta med CE översättningsbyrå är tidsbesparande, enkelt och även billigt!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök