క్రికెట్ ప్రపంచ కప్: ‘ప్రవాస భారతీయులను భారత్‌తో మమేకం చేసేది క్రికెటే’

“ప్రవాస భారతీయులను భారత్‌తో బాగా మమేకం చేసేది క్రికెటే. సంగీతం, సినిమాలు కూడా ఈ పాత్ర పోషిస్తాయి. కానీ వాటికి భాషాపరమైన అడ్డంకులు ఉంటాయి. క్రికెట్ అలా కాదు”

0
error: కంటెంట్ సంరక్షించబడింది