ఏపీలో మద్య నిషేధం సాధ్యమేనా.. అమెరికా నేర్పిన పాఠాలేంటి

ఏ సమాజంలోనూ సంపూర్ణ మద్య నిషేధం అమలు కాలేదు. పైగా ఇప్పుడు మద్యపానానికి సామాజిక ఆమోదం పెరుగుతోంది. మరి, ఈ పరిస్థితుల్లో ఏపీలో జగన్ ప్రభుత్వం అనుకున్నది చేయగలుగుతుందా..

0
error: కంటెంట్ సంరక్షించబడింది