ఆ అయిదింటిపై జగన్ ప్రభుత్వం మూడో కన్ను: ప్రెస్‌రివ్యూ

అక్రమాలను థర్డ్‌ పార్టీ ద్వారా నిగ్గు తేల్చాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. థర్డ్‌ పార్టీ విచారణకు మార్గదర్శకాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాదాపుగా ఖరారు చేసింది.

0
error: కంటెంట్ సంరక్షించబడింది