Sverige översättningsbyrå

Översättning och språktjänster: En ovärderlig resurs för näringslivet i Sverige

Näringslivet i Sverige är diversifierat och dynamiskt, med en stark bas inom industri, teknologi, och tjänster. Landet är världsledande inom områden som telekommunikation, miljöteknik, och läkemedel, tack vare företag som Ericsson, Volvo, och AstraZeneca. Sverige är beläget i norra Europa och sträcker sig över flera kommuner från norr till söder.

Översättningstjänster har spelat en avgörande roll för att överbrygga språkbarriärer, vilket har möjliggjort för svenska företag att expandera globalt och attrahera internationella investeringar. Dessa tjänster har underlättat kommunikationen med utländska partners och kunder, vilket i sin tur har bidragit till en ökad internationell handel och investeringar i landet.

Översättning och språktjänster har spelat en avgörande roll för att stärka Sveriges affärsklimat och driva tillväxten i näringslivet. Genom att bryta språkbarriärer och öppna upp nya marknader har språktjänster bidragit till:

Ekonomisk tillväxt:

 • Ökad export och import
 • Nya affärsmöjligheter på den globala marknaden
 • Förbättrad kommunikation och samarbete med internationella partners

Stärkt konkurrenskraft:

 • Möjlighet att nå en bredare kundbas
 • Förbättrad kundservice och support
 • Ökad effektivitet och produktivitet

Ett attraktivt affärsklimat:

 • Ökad tillgänglighet och transparens på den svenska marknaden
 • Stärkt förtroende och samarbete mellan svenska och internationella aktörer
 • Ett mer inkluderande och diversifierat näringsliv

Framtidens möjligheter

I en alltmer globaliserad värld blir behovet av effektiva språktjänster allt större. Staden har en stark potential att bli en ännu viktigare knutpunkt för internationellt samarbete. Översättning och språktjänster kan spela en avgörande roll för att:

 • Attrahera fler internationella investeringar
 • Utveckla nya innovativa produkter och tjänster
 • Stärka Sveriges position i den globala ekonomin

Vi hjälper dig att nå dina mål

Vår översättningsbyrå har sedan 1999 erbjudit professionella översättningar till och från de flesta språk. Vi har en bred och djupgående kunskap om näringslivet och kan erbjuda skräddarsydda språktjänster som möter dina specifika behov. Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert och låt oss hjälpa dig att nå dina internationella mål.

Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök