CEöversättningsbyråSuperdator hittar de äldsta engelska orden

Superdator hittar de äldsta engelska orden

Innehållsförteckning

De äldsta orden i engelskan omfattar ”I” (jag) och ”who” (som, vem), medan ord som ”dirty” (smutsig, snuskig) kan komma att dö ut relativt snabbt, menar brittiska forskare.

Forskare vid University of Reading har använt en superdator som heter ThamesBlue för att skapa en modell över evolutionen av ord i engelskan och den bredare familjen av indoeuropeiska språk under de senaste 30 000 åren.

Forskarna menar att de mest förekommande orden, som bl.a. omfattar numren ”två”, ”tre” och ”fem”, tenderar att vara de äldsta och är de som ändras mest långsamt över tiden.

Däremot kan adjektiv som ”dirty” och verb som ”squeeze” (klämma, krama) komma att försvinna inom de närmsta åtta århundraden, menar forskarna.

”Förekomsten av ord i vårt dagliga tal är en stark indikator för huruvida de kommer att stanna kvar eller inte, och ord som vi använder mycket tenderar att bevaras i hög grad”, säger professor Mark Pagel till BBC Radio.

Eftersom det finns många olika sätt att säga ”dirty” på i de indoeuropeiska språken – för närvarande 46 sätt – är det mer troligt att det ordet dör ut tillsammans med t.ex. ”push” (trycka, knuffa), ”turn” (vända, vrida), ”wipe” (torka, sudda ut) och ”stab” (sticka, stöta).

De äldsta orden som cirkulerar idag har använts under åtminstone 10 000 år säger forskarna.

Andra språk i den indoeuropeiska familjen omfattar språk som hindi, gujarati och bengali.

error: Innehållet är skyddat

CE