CEöversättningsbyråStark koppling mellan terminologi och varumärkesbyggande enligt globala och multiregionala företag

Stark koppling mellan terminologi och varumärkesbyggande enligt globala och multiregionala företag

Innehållsförteckning

Det finns ett stort behov av effektivare lösningar för att skapa konsekvens i terminologianvändning och branding, varumärkesbyggande.

I dagarna har informations- och lokaliseringsföretaget SDL publicerat en forskningsrapport med resultaten av två enkäter som undersökt trender inom terminologi och branding. Den första vände sig till affärslivet och den andra till översättare. Resultaten visar tydligt att det finns ett starkt samband mellan terminologi och varumärke och att det finns ett växande medvetande och behov av effektiv terminologihantering för att upprätthålla konsistensen i ett globalt varumärke.

Över 330 personer verksamma inom affärsliv och lokalisering i branscher allt ifrån IT och data till tillverkningsindustri svarade på enkäten. Över 95 % av respondenterna ansåg att det var nödvändigt att ha adekvata metoder för att hantera sina terminologi- och lokaliseringsbehov, vilket illustrerar hur viktiga dessa faktorer är för att upprätthålla ett varumärkes konsistens. Om man inte har dessa processer på plats, kan företagen inte kommunicera konsekvent terminologi inom hela organisationen och till sina översättare, vilket oundvikligen skapar inkonsekvens i det globala varumärkesbyggandet.

Respondenterna bestod av yrkesverksamma inom marknadsföring, teknisk dokumentation och lokalisering, men även av andra grupper som affärsanalytiker och produktchefer. Intressant nog sade sig 49 % av respondenterna redan ha infört sådana procedurer. Men de kunde tyvärr konstatera att det fortfarande finns inkonsekvenser i hur man använder terminologi inom organisationen, vilket visar att den korrekta metodiken fortfarande saknas, och det påverkar den globala varumärkesnärvaron negativt.

Enligt 95 % av dem som deltog i den andra undersökningen, som vände sig till lokaliseringsproffs i form av frilans- och fast anställda översättare, är terminologihantering en central komponent i översättningsprocessen. Men man konstaterar att det ofta förekommer inkonsekvenser i terminologin i källmaterialet, vilket tyder på att de funktioner inom företagen som skapar innehållet ofta hanterar terminologin på fel sätt eller inte alls. Dessutom finns terminologin oftast lagrad i stilguider och kalkylark. Även om de är mycket effektiva hjälpmedel för att definiera och bestämma terminologi, är de inte det bästa sättet att föra ut konsekvent terminologianvändning till hela företaget och på flera språk. Översättarna tycker att lösningar för hantering av terminologi bör integreras i både författar- och översättningsverktyg för att eliminera inkonsekvenser i allt innehåll, oavsett om det översätts eller ej. Dessutom skulle produktiviteten öka med 25-50 % om man hade en terminologihanteringsprocess på plats.

”Det är väldigt uppmuntrande att se att företagen börjar inse vikten av att hantera sin terminologi för att kunna upprätthålla varumärkeskonsistens och varumärkesstyrka”, säger Sophie Hurst, marknadsföringschef på SDL. ”Produktnamn och företagsintern terminologi är de saker som är viktigast att hålla konsistenta för att vara säker på att ett företags varumärkesbudskap artikuleras tydligt och konsekvent, i synnerhet som allt fler organisationer går ut på den globala marknaden. Felaktig terminologi kan negativt påverka uppfattningen om ett varumärke, både externt och hos kunderna. Intressant nog var företagen vi talade med mindre intresserade av de kostnadsfördelar som terminologihanteringen kan ge än om översättningarnas kvalitet och konsistens.”

error: Innehållet är skyddat

CE