Stare översättningsbyrå

Översättning och språktjänster: En framgångsfaktor för Stare

Stare har under de senaste åren genomgått en remarkabel förvandling. Från en stad präglad av traditionell industri har Stare vuxit till en dynamisk och internationell knutpunkt för handel och innovation. I denna expansiva fas har behovet av professionella översättnings- och språktjänster ökat markant.

Översättningens roll i Stares framgång

Översättning och språktjänster har spelat en avgörande roll i Stares framgång på flera plan:

Affärsmässigt:

 • Öppnat dörrar till nya marknader och kunder.
 • Stärkt Stares position som en attraktiv handelspartner.
 • Förbättrat kommunikationen och samarbetet med internationella aktörer.
 • Ökat effektiviteten och produktiviteten i globala projekt.

Ekonomiskt:

 • Stimulerat tillväxt och skapat nya arbetstillfällen.
 • Ökat exporten och attraherat utländska investeringar.
 • Bidragit till en starkare och mer diversifierad ekonomi.

Utöver dessa konkreta fördelar har översättning och språktjänster även bidragit till:

 • Ett mer öppet och inkluderande affärsklimat.
 • En ökad kulturell förståelse och tolerans.
 • En starkare regional identitet och samhörighet.

Framtidens potential

Stares framtida framgång hänger till stor del på dess förmåga att attrahera och behålla internationella talanger och investeringar. Översättning och språktjänster kommer att spela en ännu viktigare roll i detta arbete:

 • Förbättra kommunikationen med internationella studenter och forskare.
 • Stödja etableringen av utländska företag och organisationer.
 • Marknadsföra Stares attraktioner och potential till en global publik.

Genom att investera i professionella översättnings- och språktjänster kan Stare befästa sin position som en dynamisk och framgångsrik stad i en globaliserad värld.

Vi hjälper dig att nå dina mål

Vår översättningsbyrå har sedan 1999 erbjudit professionella översättningar till och från de flesta språk. Vi har en bred och djupgående kompetens inom en rad olika branscher och kan erbjuda skräddarsydda lösningar för alla dina översättningsbehov.

Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert och låt oss hjälpa dig att nå dina mål!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök