Stångby översättningsbyrå

Stångby: Framgång genom gränsöverskridande kommunikation

Stångby, beläget i Lunds kommun i Skåne län, har ett näringsliv som karaktäriseras av dess närhet till Lund och Malmö, två av Sveriges största städer. Området är känt för sin idylliska landsbygd och en växande befolkning som attraherar små till medelstora företag, inriktade på tjänster, handel, och lättare industri.

Översättningstjänster har spelat en avgörande roll för att förbättra affärslivet i Stångby, främst genom att underlätta kommunikation och handel med internationella partners. Detta har möjliggjort för lokala företag att expandera utöver Sveriges gränser, dra nytta av globala marknader och attrahera investeringar från utlandet.

Affärsmässiga fördelar

Översättning och språktjänster har spelat en central roll i att skapa en attraktiv affärsmiljö i Stångby. Genom att effektivt kommunicera med kunder, partners och leverantörer på deras språk har företag i Stångby kunnat:

 • Öppna upp nya marknader och expandera sin verksamhet internationellt.
 • Attrahera och behålla globala talanger.
 • Bygga starka och långvariga relationer med internationella partners.
 • Förbättra sin konkurrenskraft på den globala marknaden.

Ekonomiska fördelar

Översättnings- och språktjänster har också haft en positiv inverkan på Stångbys ekonomi. De har bidragit till:

 • Ökad export och import.
 • Skapandet av nya jobb och tillväxten av befintliga företag.
 • Stimulering av turismen och besöksnäringen.
 • Attraktionen av investeringar från utlandet.

Andra fördelar

Utöver de affärsmässiga och ekonomiska fördelarna har översättnings- och språktjänster också bidragit till att:

 • Förbättra kommunikationen och samarbetet mellan olika kulturer.
 • Öka interkulturell förståelse och tolerans.
 • Göra Stångby till en mer attraktiv och inkluderande stad att leva och arbeta i.

Framtidens potential

Behovet av översättnings- och språktjänster kommer sannolikt att öka i takt med att Stångby fortsätter att växa och internationaliseras. Dessa tjänster kommer att spela en avgörande roll i att:

 • Hjälpa företag att nå nya marknader och kunder.
 • Attrahera och behålla globala talanger.
 • Främja interkulturellt samarbete och innovation.
 • Göra Stångby till en ännu mer framgångsrik och dynamisk stad.

Vi hjälper Stångby att kommunicera med världen

Vår översättningsbyrå har en lång och framgångsrik historia av att hjälpa företag och organisationer i Stångby med alla deras översättningsbehov. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive:

 • Översättning av dokument, webbplatser och marknadsföringsmaterial.
 • Språkutbildning och språkkonsulting.

Vi är stolta över att vara en del av Stångbys framgångssaga och vi ser fram emot att fortsätta hjälpa staden att kommunicera med världen. Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök