Stampen översättningsbyrå

Översättning och språktjänster – en framgångsfaktor för Stampen

I Stampen, en del av Göteborgs kommun, präglas näringslivet av en blandning av moderna tjänsteföretag och traditionell industri. Platsen är känd för sin innovativa miljö, där nya företag och start-ups frodas, särskilt inom teknik- och IT-sektorn. Stampen har dragit nytta av översättningstjänster på ett sätt som har revolutionerat affärslivet genom att underlätta kommunikation och handel över gränserna. Dessa tjänster har möjliggjort för lokala företag att effektivt kommunicera med kunder, leverantörer och partners världen över, vilket har lett till ökad export och internationell expansion.

Översättningstjänsternas bidrag till att överbrygga kulturella och språkliga hinder har varit avgörande för Stampens näringslivs internationella framgångar.

Affärsmässiga fördelar

Översättning och språktjänster har spelat en betydande roll i Stampens framgång. Genom att effektivt kommunicera på flera språk har företaget kunnat:

 • Öka sin globala räckvidd: Att nå ut till en internationell publik har lett till ökad kundbas, nya affärsmöjligheter och stärkt varumärkeskännedom.
 • Förbättra kundservice: Att kunna erbjuda kundservice på kundens eget språk har resulterat i ökad kundnöjdhet och lojalitet.
 • Optimera interna processer: Att effektivisera flödet av information och dokument på olika språk har förbättrat produktivitet och lönsamhet.
 • Stärka sitt konkurrensförsprång: Att erbjuda språkliga tjänster av högsta kvalitet har gett Stampen en tydlig fördel gentemot konkurrenterna.

Ekonomiska fördelar

Utöver de affärsmässiga fördelarna har översättning och språktjänster även haft en positiv inverkan på Stampens ekonomi:

 • Ökad försäljning: Att nå ut till nya marknader har lett till ökad försäljning och intäkter.
 • Minskade kostnader: Att effektivisera interna processer har resulterat i lägre kostnader.
 • Förbättrad riskhantering: Att kunna hantera språkliga utmaningar på ett professionellt sätt har minimerat risker och osäkerheter.

Andra fördelar

Förutom affärsmässiga och ekonomiska fördelar har översättning och språktjänster även bidragit till:

 • Förbättrad kommunikation och samarbete: Att kunna kommunicera effektivt på olika språk har förbättrat samarbetet både internt och externt.
 • Ökad kulturell förståelse: Att ha en djupare förståelse för olika kulturer har skapat en mer inkluderande och dynamisk arbetsmiljö.
 • Ett starkare varumärke: Att erbjuda språkliga tjänster av högsta kvalitet har stärkt Stampens varumärke och rykte.

Översättning och språktjänster – en framgångsfaktor för Stampen och staden

Stampen är en viktig del av stadens affärsklimat och näringsliv. Genom att använda översättning och språktjänster kan staden:

 • Attrahera fler internationella företag och investeringar: Att kunna erbjuda språkliga tjänster av högsta kvalitet gör staden mer attraktiv för internationella aktörer.
 • Stimulera tillväxt och innovation: Att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan olika aktörer i staden kan leda till ökad tillväxt och innovation.
 • Skapa en mer inkluderande och dynamisk stad: Att ha en djupare förståelse för olika kulturer kan skapa en mer inkluderande och dynamisk stad.

Vi hjälper dig med alla dina översättningsbehov

Vår översättningsbyrå har sedan 1999 hjälpt företag och organisationer i Stampen och omnejd med professionella översättningar till och från de flesta språk. Vi erbjuder en bred palett av tjänster för att tillgodose alla dina behov. Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök