CEöversättningsbyråSpråkplan tvingar sportklubbar att kommunicera på walesiska

Språkplan tvingar sportklubbar att kommunicera på walesiska

Innehållsförteckning

Fotbollslaget Cardiff City kan tvingas kommunicera med sina supportrar på två språk om den walesiska språkbyråns planer går igenom. Språkbyrån, som har till uppgift att främja walesiska språket, kräver att den lokala nationalförsamlingen i Wales ska bredda den nuvarande lagstiftningen om walesiska språket till att gälla en större krets av organisationer.

Nationalförsamlingen bereder för närvarande en ny lag om walesiska språket. Lagen är en del av en överenskommelse som gjorde att en koalition mellan Labour och Plaid Cymry (Walespartiet) fick makten i Wales’ nationalförsamling.

Det har redan kommit kritik mot förslaget från företagarhåll, där man är rädd att företagen skulle bli tvingade att spendera extrapengar på walesiskspråkiga tjänster i stället för att investera välbehövliga medel i affärsverksamheten.

Lagförslaget har redan beretts i 18 månader och är mycket mer detaljerat än tidigare lagstiftning om bostads- och socialtjänster. Enligt walesiska språklagen från 1993 är offentliga organ skyldiga att kommunicera med allmänheten både på walesiska och engelska. Men lagen anses allmänt vara föråldrad i och med att så många allmänna inrättningar har överförts till den privata sektorn sedan dess.

Walesiska språkbyrån vill att den nya lagen ska omfatta sådana organisationer som banker och byggnadsföretag, försäkringsbolag, buss- och tågtransportörer, flygplatser och järnvägsstationer. Man vill också att ”organisationer som erbjuder idrotts-, fritids- eller konferensfaciliteter med tillstånd att ta in över 1 000 personer” ska omfattas av den nya lagen. Det skulle kunna innefatta Cardiff City, Glamorgan Cricket, rugbylaget Cardiff Blues och Cardiff International Arena.

Meirion Prys Jones, chef för walesiska språkbyrån, säger: ”Som förslaget ser ut just nu skulle vissa banker som ligger under offentlig kontroll kunna tvingas använda walesiska och engelska av jämlikhetsskäl, medan andra skulle slippa det kravet. Vi tycker att det är rimligt att regeringen ska kunna lagstifta att bilförare i Wales kan få sina försäkringstjänster på walesiska, på samma sätt som de redan kan få andra dokument och tjänster på walesiska, t.ex. skattehandlingar, bilprovningsprotokoll, utdrag ur bilregistret och parkerings- och fortkörningsböter”.

En talesman för försäkringsjätten Admiral med huvudkontor i Cardiff säger att ett sådant beslut skulle utgöra en stor och onödig belastning. Han säger: ”Vi är stolta över att vara ett walesiskt bolag, men de flesta av våra försäkringstagare bor i England och Skottland. Det skulle vara svårt för oss att försvara att vi måste framställa försäkringsvillkor på två språk.”

Brittiska industriförbundet i Wales har attackerat walesiska språkbyrån för dess hållning. David Rosser, direktör för industriförbundet, säger: ”Språkbyråns förslag att tvinga banker och försäkringsbolag att ge service på walesiska kommer att få långtgående konsekvenser. Det skulle ge de största spelarna i försäkrings- och bankbranscherna i Wales ytterligare bördor i en tid där de måste kämpa för att klara sig igenom svårigheter av en storleksordning som aldrig tidigare upplevts.”

error: Innehållet är skyddat

CE