CE översättningsbyrå

Att välja en pålitlig och professionell översättningsbyrå för översättning av era dokument är otroligt viktigt. Vi på CE förstår viktigheten i att kommunicera ert budskap på ett klart och tydligt sätt. Med hjälp av ett dedikerat team av kvalificerade översättare kan vi konvertera ert material till och från över 70 språk. Och vi gör det gärna till personer som behöver översättning till afrikaans!

Vad kostar det och när kan översättningen vara klar?

Skicka ett mail till info@ce.se, bifoga filerna som skall översättas och beskriv uppdraget så utförligt som möjligt. Ange företag, namn, adress, telefonnummer samt till vilka språk översättningen ska göras, så återkommer vi inom kort med prisförslag och leveransdatum på projektet.

Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Översättningsproceduren

 • KONTAKT
 • Kontakta oss redan idag per telefon eller e-post
 • ÖVERSIKT
 • Vi diskuterar och analyserar jobbet som ska göras
 • PRISFÖRSLAG
 • Ni får en gratis och tydlig offert med utförandedatum
 • PLAN
 • En detaljerad projektplan tas fram för arbetet
 • UTFÖRANDE
 • Våra duktiga experter genomför uppdraget
 • RESULTAT
 • Hög kvalitet, nöjda kunder, fortsatt samarbete

Vi översätter till afrikaans!

Victor Addington

Emelda Funani

Charlice Rynold

William Jones

Zobuhle Lukhona

Teboho Wandile

Ett språk som uppkommit huvudsakligen ur nederländska. Det talas (2007) som modersmål av drygt 6 miljoner i Sydafrika, där det är ett av elva officiella språk. Det talas som modersmål dessutom av 210 000 i Namibia, 15 000 i Swaziland, 15 000 i Storbritannien, 15 000 i USA, 11 000 i Australien, 8 000 i Zimbabwe och 7 000 i Botswana.

Afrikaans är olikt nederländska och andra germanska språk i flera avseenden. Bl.a. finns bara ett tempus för förfluten tid: ek het gepraat ’jag har talat/talade/hade talat’. Negationen dubbleras i många fall: ek het nie gepraat nie ’jag talade inte’. Afrikaans har förändrats mycket starkt på kort tid och har ibland ansetts vara ett kreolspråk. Det finns stora skillnader i talspråket. Två varianter har utkristalliserats i svartas afrikaans: pidgin-afrikaans och flaaitaar. I övrigt finns tre huvudvarianter: östlig afrikaans, nordvästlig afrikaans respektive sydvästlig afrikaans. Den östliga varianten ligger närmast standardafrikaans.

Det nederländska språket fördes till södra Afrika med de kolonisatörer som i slutet av 1600-talet kom till Kapkolonin. Denna folkgrupp hade få kontakter med europeisk nederländska men många med andra språk. Deras talspråk förändrades snabbt; från omkring 1900 har afrikaans betraktats som ett separat språk. Ett eget skriftspråk, med stavning som avviker mycket från nederländska, infördes vid samma tid.

Afrikaans har numera en betydande litteratur genom författare som André Brink, Breyten Breytenbach och Elsa Joubert.

Artiklar om afrikaans

Kontakt