CEöversättningsbyråSpara tid och pengar: Var kommer dina pdf-filer ifrån?

Spara tid och pengar: Var kommer dina pdf-filer ifrån?

Innehållsförteckning

En stor del av det värde som en översättningsbyrå erbjuder har inget att göra med översättningen av ord, utan snarare med hur orden presenteras på en sida eller på en skärm. Ett skriftligt dokument kan skapas i en mängd olika format, vart och ett med sina särskilda komplikationer.

När det är dags att genomföra ett översättningsprojekt med dokument som kräver grafisk design kan du som kund effektivisera processen och få bättre resultat genom att tänka på följande punkter.

Mitt designteam skickade mig en pdf-fil. Varför inte bara skicka den till översättning?

Det finns flera olika sätt att skapa en pdf-fil, vilket påverkar möjligheten att redigera den. En pdf-fil kan till exempel bestå av sidor som skannats som bilder, och i så fall kan vi inte enkelt extrahera den text som den innehåller. I andra pdf-format kan texten kännas igen och extraheras, men inte i originaldokumentets format. Att arbeta med en pdf-filer innebär nästan alltid att man mer eller mindre måste återskapa dokumentet, och det finns alltid en risk för att det återskapade dokumentet inte är 100 % lik originalet.

Det är också viktigt att tänka på att bilderna i en PDF-fil inte alltid är av hög kvalitet. För att minska dataöverföringen vid upp- och nedladdningar och för att spara lagringsutrymme, kompromissar majoriteten av pdf-konverteringsmetoderna med kvaliteten på bilderna i originalfilerna. Dessa bilder av låg kvalitet fungerar okej som referens för dokumentets författare, men de är inte tillräckliga för att distribuera en slutprodukt, än mindre för att skriva ut den. Om du ser närmare på en bild av låg kvalitet är det lätt att se att den består av pixlar, som en mosaik av färgglada rutor.

Hur ska jag skicka mina dokument för översättning?

Om pdf-filen innehåller designelement, vilket ofta är fallet med t.ex. en kommersiell broschyr, har den med största sannolikhet skapats med ett verktyg för grafisk design. De vanligaste verktygen är InDesign och QuarkXpress. Båda verktygen organiserar dokumenten i paket, som organiseras i en mappstruktur i ditt filsystem.

Om du har tillgång till denna mappstruktur rekommenderar vi att du skickar den i sin helhet. Våra projektledare kan hjälpa dig att hitta det enklaste sättet att skicka dina fil- och mappaket. Om du inte vet var du hittar ditt paket kan du be den person som skapade pdf-filen om hjälp. Han eller hon kommer att veta hur man hittar den snabbt.

Varför är det viktigt för översättare att kunden skickar sitt dokument i detta format?

Våra översättningsverktyg är utformade för att extrahera text från dessa typer av filer, med bibehållande av originaldokumentets exakta format. Detta eliminerar arbetet med att återskapa dokumenten och risken för fel, och minskar antalet nödvändiga justeringar efter att dokumentet har översatts. Skillnaden återspeglas i projektets tid, kvalitet och kostnad.

Tack vare dessa verktyg kan du spara tid och pengar och därmed öka översättningsbyråns produktivitet: fler ord bearbetas på kortare tid.

Våra projektledare kan i detalj förklara hur du kan spara pengar och samtidigt förbättra hanteringen av dina dokument. Be om en offert idag!

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök