CESökmotoroptimeringInternationell

Internationell

Erövra marknader över hela världen

Globala företag behöver en webbplats som är optimerad enligt internationella SEO-principer!
I egenskap av en internationell SEO-byrå arbetar CE med dig för att utveckla en holistisk och internationell SEO-strategi som exakt passar ditt företags behov – från omfattande råd om tekniska element och sökords- och innehållsstrategi, till anpassade globala och lokala SEO-åtgärder.
Länder skiljer sig inte bara i fråga om språkliga, ekonomiska och kulturella särdrag, utan även i fråga om lokala målgruppers sökvanor. På grund av detta är internationell SEO avgörande för att skapa en framgångsrik internationell webbplats.

Förbättra ditt företag med en internationell SEO-byrås kunskap

Utnyttja globala marknader effektivt med överlägsen internationell SEO-konsultation

Vill du nå nya marknader och målgrupper utomlands? Har du tagit dina första steg på internationella marknader, men har ännu inte kunnat etablera ett fast fotfäste?
I den digitala tidsåldern är en välfungerande internationell webbnärvaro en viktig grund för internationell expansion – oavsett om du vill öka den globala medvetenheten om ditt varumärke med en företagswebbplats eller sälja dina produkter över hela världen via en e-handelsbutik. För att säkerställa att din online-närvaro är synlig och hittbar var som helst i världen är det viktigt att utföra effektiv internationell sökmotoroptimering (internationell SEO) på alla målmarknader.
I egenskap av en internationell SEO-byrå kan CE ge dig råd och stöd på din resa för att framgångsrikt etablera ditt företag på globala marknader.

Det första steget: Analysera status quo och dina internationella SEO-mål

För att bestämma din baslinje och dina mål startar vi SEO-konsultprocessen med en omfattande serie frågor.
Som en internationell SEO-byrå försöker vi först förstå vad som gör dig och ditt företag unikt. Vad ser du som dina internationella mål? Vilka målgrupper vill du nå? I vilka sammanhang och för vilka användningar söker potentiella kunder efter dina produkter? Hur skiljer sig dina kundgrupper mellan olika internationella fall?
Förutom denna serie frågor undersöker vi också det tekniska status quo på din webbplats. Detta gör det möjligt för oss att avgöra vad du behöver göra för att etablera dig som ett globalt varumärke.

Effektiv internationell SEO-konsultation genom en öppen kunddialog

Beroende på din situation undersöker vi som internationell SEO-byrå en rad faktorer i början av den internationella SEO-processen, allt för att göra det möjligt för oss att fullt ut förstå dina behov. Endast på detta sätt kan vi garantera kvaliteten på de tjänster vi tillhandahåller. Detta kräver samarbete och en öppen dialog med dig. Förutom de många frågor som ska besvaras finns det ett brett spektrum av data som ska analyseras. Detta är avgörande för att belysa riktningen för din internationella SEO-resa och de förväntade material- och tidskostnaderna.
Precis som world wide web spänner över hela världen, så är dess användare utspridda över kontinenterna. Det är inte bara dessa globala internetmålgruppers språk, kulturer och seder som skiljer sig åt, utan även deras sökbeteende. Som resultat bör alla företag som vill expandera bortom sin etablerade hemmamarknad till internationella målmarknader överväga att utveckla en internationell SEO-strategi. För att lyckas med internationell e-handel är det viktigt att du hittar det bästa sättet att engagera dig med dina potentiella målgrupper och deras sökvanor. Först måste du skapa god synlighet för din webbplats i målländerna; sedan bör du arbeta med att kontinuerligt öka den.  
När det gäller internationell SEO är den avgörande framgångsfaktorn för ditt företag att hittas online via organisk sökning i lokalt relevanta sökmotorer. Viktigt är att SEO International också är mer kostnadseffektivt för ditt företag än ”vanlig” gränsöverskridande annonsering, eftersom det har mycket mer långsiktiga effekter än en enkel Google Ad-kampanj. För att SEO ska fungera måste dock innehållet på din internationella webbplats vara rätt. Sist och slutligen kommer inte alla ämnen som fungerar på din hemmamarknad att vara relevanta även i dina målländer. I stora drag innebär detta att en internationell SEO-strategi bygger på två pelare. Å ena sidan behöver du ett differentierat paket med tekniska och innehållsbaserade sökmotoroptimeringsåtgärder; å andra sidan behöver du ett väl genomtänkt tillvägagångssätt för innehållsmarknadsföring. Vårt uppdrag som en internationell SEO-byrå är att säkerställa att båda pelarna är lika effektiva – lokalt såväl som globalt, på varje målmarknad.
Det gör att du kan erbjuda dina produkter och tjänster till försäljning internationellt via en effektiv flerspråkig webbplats, vilket maximerar dina intäkter
Det gör att din internationella webbplats eller globala onlinebutik kan hittas och rankas positivt av relevanta sökmotorer på dina målmarknader
Det gör att du effektivt kan rikta in dig på ett brett utbud av målmarknader samtidigt
Det möjliggör betydande ökningar av trafik, leads och konverteringsfrekvens på din internationella webbplats
Det gör att du kan stiga till toppen av alla lokalt relevanta sökmotorer med kontinuerlig optimering (teknisk, språk- och innehållsbaserad) 
Det ger dig en tydlig konkurrensfördel genom stark positionering på dina viktigaste internationella marknader 

Grunden för en internationell SEO-byrå

Så snart din internationella SEO-strategi är på plats är nästa steg att överväga de tekniska kraven för multinationell expansion. För oss som en internationell SEO-byrå är det viktigaste målet att se till att olika sökmotorer på de internationella marknaderna alltid visar rätt innehåll för användarna på rätt språk. När det gäller internationell teknisk SEO är det särskilt viktigt att rätt domänstruktur definieras. De mest accepterade domänerna bland användare på målmarknaderna är vanligtvis de gemensamma landskodernas toppdomäner (ccTLD). Det är dock också möjligt att arbeta med en global .com-domän och landskataloger, eller att kartlägga länderna via underdomäner.
Användningen av en .com-domän för den globala webbplatsen – med landsspecifika webbplatser som underdomäner eller i kataloger – är ett alltmer populärt tillvägagångssätt inom internationella SEO-strategier. Detta beror på att sökmotorer tilldelar alla bakåtlänkar från de internationella dotterbolagen till den huvudsakliga .com-domänen, vilket ger hela den internationella webbplatsen enorm ”länkkraft”. Detta har en enormt fördelaktig effekt – på alla målmarknader samtidigt – när det gäller SEO för hela den globala webbnärvaron eller e-handelsbutiken. När du använder denna modell är det dock viktigt att alla geografiska inriktningsdata definieras via hreflang-taggar. Detta är det enda sättet för sökmotorer att känna igen de länder för vilka de olika underdomänerna eller katalogerna och deras innehåll gäller.
Som en del av den internationella SEO-processen rekommenderar vi våra kunder att hreflang-taggar, som används för att definiera den geografiska inriktningen av innehåll på en global webbplats, alltid måste vara korrekt införlivade i koden. På så sätt kan man undvika en situation där innehåll med relevans för flera länder ses som ”duplicerat innehåll” av sökmotorer och påverkar rankningen negativt. Slutligen, på en teknisk nivå, är det viktigt att säkerställa en logisk sidstruktur. Detta inkluderar till exempel sammanhängande, användarvänlig webbplatsnavigering och konsekvent intern länkning.
När du skapar det tekniska webbkonceptet är det viktigt att möjliggöra framtida expansion till ytterligare länder – och det faktum att det kan vara nödvändigt att lagra flera språk per land. Oavsett din utgångssituation – en befintlig webbplats med början på internationella utlöpare eller ett helt rent ritbord – strävar vi som internationell SEO-byrå efter att utveckla pragmatiska tekniska lösningar som är exakt skräddarsydda för dina behov. På så sätt öppnar vi upp största möjliga SEO-potential för ditt företag på lång sikt. Om en webbplatsstruktur redan finns börjar vi med att undersöka vilka moduler som kräver teknisk modifiering för internationella SEO-ändamål innan internationell expansion.

Din internationella SEO-sökords- och innehållsstrategi

”Tänk globalt, agera lokalt!” När det gäller internationell sökmotoroptimering är detta ofta citerade framgångsrecept lika relevant som för många andra områden. Om du vill lyckas med internationell SEO måste du vara optimalt positionerad på varje enskild målmarknad. För din internationella webbplats innebär detta att SEO-sökord och innehåll måste anpassas exakt till dina lokala målgruppers behov. Att helt enkelt översätta befintligt innehåll till målspråken utan en lokaliserad sökordsstrategi ger sällan de önskade resultaten. 

Tänk på alla lokala egenskaper hos målmarknaden, inte bara språket

När vi skapar innehåll för främmande språkmarknader betonar vi som SEO-byrå vikten av en rad faktorer. Vi tar inte bara hänsyn till det lokala språket och de regionala uttrycken, utan även till den roll som ekonomiska, kulturella, sociala, geografiska och klimatmässiga egenskaper spelar. I slutändan bidrar var och en av dessa faktorer till att karakterisera mållandet och bestämma lokala behov och intressen. Därför är det viktigt att alla internationella SEO-strategier tar hänsyn till dem.

Vikten av lokal kunskap för skräddarsytt lokalt SEO-innehåll

Även om det officiella språket är detsamma i flera länder eller regioner, skiljer sig ofta de vardagliga ”sökorden” för vissa ämnen, produkter eller problem. För att säkerställa att sökord är av tillräcklig relevans och kvalitet är det därför viktigt att engagera lokala SEO-experter i hela skapandeprocessen för internationellt SEO-innehåll – från sökordsanalys och definitionen av metataggar och webbadresser till copywriting och redigering. Effektivt landsspecifikt innehåll bör inte bara informera, utan även generera positiva känslor, stärka varumärket och engagera användarna. Det måste ha en tilltalande stil, stavas korrekt och använda rätt valuta och måttenheter. I egenskap av en internationell SEO-byrå tror vi att endast de som verkligen känner sina lokala målgrupper, och är hemma på målmarknaden och dess språk, kan utföra alla dessa krav på ett övertygande sätt. 

Innehållet är viktigast – även i det internationella sammanhanget

Högkvalitativt, unikt och tematiskt relevant innehåll är den främsta garantin för SEO-framgång, även i ett internationellt sammanhang. Om du med ett specifikt land i åtanke har ditt innehåll förberett av modersmålstalare, kommer de lokala utposterna för din globala webbnärvaro att vara perfekta för att nå lokala användare på målmarknaden och omvandla dem till aktiva kunder. Dessutom kommer lokalt relevanta sökmotorer att belöna dig för högkvalitativt, lokalt skräddarsytt innehåll genom successiva ökningar av din rankning.

En rad lokala faktorer är viktiga för kvaliteten på ditt innehåll

Det är inte bara hur du förmedlar innehåll språkligt som är avgörande för kvaliteten på innehållet i internationell SEO. Ämnena och innehållet i sig – liksom deras sammanhang – måste exakt motsvara lokala användarintressen. Vissa marknadsföringsämnen kan vara perfekta för ett visst målland, men har motsatt effekt i ett annat. Enligt vår erfarenhet som internationella SEO-konsulter kan orsakerna till detta variera mycket. Det kan handla om alla typer av kulturella, sociala, moraliska, ekonomiska, politiska eller till och med klimatmässiga faktorer. Till exempel ser intressena hos bilförare eller husbyggare i isiga Grönland mycket annorlunda ut än i soliga Mexiko.
I ett västeuropeiskt land får du vanligtvis marknadsföra din produkt med ganska liberala motiv och meddelanden. Dessa kommer sannolikt att mötas med avslag i ett arabiskt land, om de inte är direkt förbjudna. Försäkring och finansiella tjänster måste kommuniceras helt annorlunda beroende på sedvanorna på målmarknaderna. Som en del av SEO-konsultprocessen tar vi hänsyn till vilket av ditt innehåll som kan rullas ut globalt och var lokala justeringar krävs. För detta ändamål kontrollerar våra modersmålstalande SEO-experter varje enskilt ämne inom en definierad uppsättning globalt relevant huvudinnehåll för dess lokala lämplighet för en målmarknad.
Språk- och innehållsrelaterade överväganden är inte de enda viktiga faktorerna i SEO-lokaliseringen av internationella webbplatser. Snarare kan målländer variera mycket även när det gäller deras preferenser för design och användbarhet. En framgångsrik användbarhetskontroll för hemmamarknaden betyder inte nödvändigtvis att samma inställning kommer att översättas sömlöst till alla målmarknader. Om möjligt rekommenderar vi att lokala experter undersöker webbplatsens navigeringsstruktur eller kassaprocessen i onlinebutiken som en del av den internationella SEO-processen. Om det behövs kommer vi sedan att använda resultaten för att göra landsspecifika justeringar. Oavsett vilka sökmotorer som är relevanta för din målmarknad välkomnas en lokalt anpassad användarupplevelse av sökrobotar och påverkar din rankning på ett positivt sätt.
”Responsiviteten” hos en webbplats – det vill säga att den är lika användbar på mobila och stationära enheter – anses nu vara en global standard. Detta måste också betraktas som en del av internationell SEO. Som ett alternativ till en responsiv webbplats kan du erbjuda en separat mobilsida som visas för användaren när de öppnar sidan via smartphone eller surfplatta. Detta mobilcentrerade tillvägagångssätt för webbdesign är särskilt relevant för asiatiska marknader. På grund av omfattande användning av mobila enheter har det blivit viktigare att garantera överlägsen funktionalitet och upplevelse på smartphones än på stationära enheter. Som en del av den internationella SEO-processen råder vi därför våra kunder att en webbplats med mobilfunktionalitet är ett absolut måste i ett internationellt sammanhang. Sökmotorer anser att detta är en oerhört viktig rankningsfaktor.
Förutom de redan nämnda internationella optimeringsmåtten på själva sidan, fortsätter den externa länken till din webbplats att vara ett internationellt viktigt rankningskriterium inom SEO. Som sådan, från vårt perspektiv som en internationell SEO-byrå, är internationell länkbyggnad som en aspekt av off-page-SEO en viktig del av en omfattande internationell SEO-strategi. Med landsspecifika bakåtlänkar är det möjligt att gradvis bygga en gynnsam länkprofil för en lokal webbplats. En viktig förutsättning för detta är tillhandahållandet av landsspecifikt, högkvalitativt, målgruppsinriktat innehåll. Sådant innehåll kan säkerställa att en gynnsam länkprofil gradvis etableras nästan automatiskt. När detta har hänt är det ofta inte längre nödvändigt att köpa länkar från andra webbplatser till din egen. I egenskap av en internationell SEO-byrå vet vi av erfarenhet att människor gillar att länka till ”bra” innehåll. Om du snabbare vill bygga upp din länkprofil på målmarknadswebbplatser kan aktiv länkbyggnad utföras, med motsvarande finansiell investering. Oavsett vilket tillvägagångssätt du väljer måste specifika länkar förvärvas för varje land. Dessa bör vara länkar från länkpartners vars webbplatser är baserade i mållandet och vars webbadresser innehåller motsvarande landsdomän. Detta är det enda sättet att uppnå lokal länkkraft med ihållande SEO-fördelar.

Skillnad mellan globala och lokala åtgärder inom din internationella SEO-strategi

När du har bestämt dig för att internationalisera din webbplats kommer vi som internationell SEO-byrå att arbeta med dig för att formulera en internationell SEO-strategi. Denna strategi kommer att samordna alla nödvändiga globala och lokalt orienterade åtgärder. Först måste du dock bestämma: Vilket innehåll ska rullas ut genomgående och globalt? Efter detta beslut bör det globalt relevanta innehållet distribueras över hela världen och över alla landswebbplatser. Om det senare blir tydligt att justeringar är nödvändiga på vissa målmarknader blir detta ditt ”lokala innehåll”.
Som en del av en holistisk internationell SEO-konsultation för en onlinebutik kan vi till exempel arbeta med dig för att definiera en grundläggande, globalt relevant del av ditt produktsortiment eller din katalog. Detta kärnsortiment bör sedan göras tillgängligt i alla målländer. Dessutom bör de viktigaste övergripande varumärkes- och produktmeddelandena fastställas. Denna uppsättning globala marknadsföringsmeddelanden kan sedan kommuniceras över alla dina målmarknader som ditt ”globala innehåll”. Alla andra komponenter i ditt innehåll är av landsspecifik relevans och definieras som lokalt innehåll.
Som en grund för effektivt framtida arbete rekommenderar vi vanligtvis att källspråket bestäms först. Detta är vanligtvis hemmamarknadens språk, som kommer att fungera som grund för alla ytterligare arbetssteg. Under arbetet på huvudspråket, med hemmamarknaden i åtanke, är det tillrådligt att utföra en omfattande sökordsanalys för det globala innehållet som bestämdes i föregående steg. Allt textbaserat innehåll bör sedan skapas eller optimeras baserat på dessa sökord, varvid slutresultatet av detta steg är en komplett uppsättning grundläggande SEO-innehåll. Utrullningen i de olika målländerna kan sedan börja.
I nästa steg bör separat sökordsforskning utföras för varje enskilt målland på grundval av huvudsökorden. Från vårt perspektiv som internationell SEO-byrå är det viktigt att de bestämda sökorden fungerar bra i sökmotorerna på målmarknaderna. De bör ha tillräcklig sökvolym lokalt och om möjligt inte vara alltför konkurrenskraftiga. Naturligtvis måste de också förmedla den önskade betydelsen. Detta bör kontrolleras och säkerställas av lokala, modersmålstalande SEO-experter genom att korsreferera dem med huvuduppsättningen. Detsamma gäller för översättningar av webbplatstext.
Med hjälp av våra modersmålstalande SEO-specialister på internationella målmarknader och (i förekommande fall) dina egna lokala anställda eller partners, bör ytterligare ”lokala” ämnen sedan fastställas. Valet av dessa ämnen kan baseras på ett brett spektrum av lokala skäl och motiv. Kanske finns det speciella, områdesspecifika produktkategorier som kräver sitt eget innehåll, eller kanske förutsättningarna på målmarknaden kräver ytterligare temainnehåll (t.ex. för att bättre marknadsföra eller förklara dina produkter för den lokala publiken). Så snart dessa ämnen har identifierats utför vi som internationell SEO-byrå SEO-sökordsforskning i mållandet. Det slutliga text- och bildinnehållet skapas sedan baserat på resultaten.

Rätt global SEO-inställning

SEO är inte en engångsuppgift vars resultat är giltiga för all tid. Tvärtom: Precis som på nationell nivå är internationell SEO en långsiktig uppgift som kräver kontinuerlig observation och modifiering. Om kapaciteten för detta inte är tillgänglig internt är det lämpligt att anlita externa SEO-experter eller en internationell SEO-byrå. Detta gör att du kan övervaka alla relevanta indikatorer för din internationella webbplats löpande eller cykliskt och justera dem efter behov.
Valet av ett lämpligt webbanalysverktyg och definitionen av nyckelindikatorer för kontinuerlig övervakning bör övervägas från början av den internationella SEO-processen. För det första gör detta att vi, som internationell SEO-byrå, kan utvärdera åtgärder som redan har genomförts. För det andra gör den pågående övervakningen av styrkor och svagheter i din online-närvaro det möjligt för oss att härleda ytterligare åtgärder för framtiden. Detta gör det i sin tur möjligt för oss att kontinuerligt förbättra din internationella webbplats. Var kommer besökare till din webbplats från? Vilken av dina undersidor genererar mest intresse? Hur navigerar användarna på din webbplats? Var lämnar de den? Av vår erfarenhet som internationell SEO-byrå förstår vi att i synnerhet användarbeteende spelar en allt viktigare roll i sökmotorers utvärdering av webbplatser.
Precis som marknadsförhållanden och användarbeteende ständigt utvecklas, anpassar internationellt relevanta sökmotorer (som Google eller Baidu) ständigt sina sökrobotar. Därför förändras rankningar kontinuerligt och webbplatser befinner sig i ständig konkurrens för att ”bevisa” och positionera sig om och om igen. När det gäller SEO-övervakningsprocessen för en internationell online-närvaro förstår vi som internationell SEO-byrå att utmaningen framför allt ligger i uppgifternas mångfald. När allt kommer omkring ska ett stort antal landswebbplatser övervakas samtidigt. Även här är det dock bra att prioritera. Du bör alltid ägna särskild uppmärksamhet åt de viktigaste marknaderna med störst potential.
1

Vad innebär en internationell SEO-konsultation?

En kunnig, omfattande SEO-konsultation syftar till att utveckla en SEO-strategi för ditt företag eller din webbplats. Viktiga komponenter inkluderar utvecklingen av ett tekniskt domänkoncept, skapandet av en sökords- och innehållsstrategi och utarbetandet av en färdplan för kompletterande åtgärder med fokus på lokala särdrag. 
2

Vad består en SEO-strategi av?

En SEO-strategi omfattar definitionen av ett mål (”Vad ska uppnås med SEO?”), en exakt analys av ditt företags målgrupp(er), konceptualisering av innehåll, samt tekniska åtgärder och prioritering och strukturering av dessa åtgärder. SEO onsite, skapande och marknadsföring av content, samt SEO offsite utgör de tre centrala byggstenarna i en SEO-strategi. 
3

Vilka är några typiska fel i internationell SEO?

Typiska fel i den internationella SEO-optimeringsprocessen inkluderar: antagandet av sökord från hemmamarknaden utan motsvarande sökordsforskning för målmarknaden; risken för duplicerat innehåll från samma språk i olika länder; brist på lokaliserat innehåll för de landsspecifika webbplatserna; samt felaktig användning av toppdomäner eller underdomäner.
4

Vilka är de främsta fördelarna med internationell SEO?

Med internationell SEO kan du rikta dina produkter och tjänster mot olika målmarknader och skaffa nya kunder genom internationell sökmotormarknadsföring. Genom att anta en internationellt orienterad strategi kan du på ett hållbart sätt öka trafiken, leads, konverteringar, varumärkeskännedom och värdet av ditt företag. Väl genomtänkt positionering på dina internationella nyckelmarknader ger dig en tydlig konkurrensfördel. 
Internationell sökmotorstrategi
Optimering enligt internationella SEO-principer