Södra Hammarbyhamnen översättningsbyrå

Översättning och språktjänster: En drivkraft för framgång i Södra Hammarbyhamnen

Södra Hammarbyhamnen, belägen i Stockholms kommun, har under de senaste årtiondena genomgått en omfattande omvandling från industriområde till ett levande bostads- och affärsdistrikt. Området är känt för sin närhet till både stadens centrum och naturområden, vilket gör det attraktivt för både boende och företag. Här finns en blandning av företag inom teknik, media och design, samt ett växande antal start-ups.

Översättningstjänster har spelat en central roll för dessa företags expansion på den internationella marknaden, genom att överbrygga språkbarriärer och möjliggöra effektiv kommunikation med kunder och samarbetspartners världen över. Genom att anpassa produkter och tjänster för en global publik, har företag i Södra Hammarbyhamnen kunnat dra nytta av nya marknadsmöjligheter och bidra till områdets dynamiska utveckling.

Hur översättning och språktjänster redan idag gynnar Södra Hammarbyhamnen

Affärsmässiga fördelar:

 • Ökad export och internationell handel
 • Förbättrad kommunikation och samarbete med globala partners
 • Stärkt konkurrenskraft på den internationella marknaden
 • Nya affärsmöjligheter genom effektivt gränsöverskridande arbete

Ekonomiska fördelar:

 • Stimulerad tillväxt och nya arbetstillfällen
 • Ökad produktivitet och effektivitet i företagen
 • Minskade kostnader och risker kopplade till språkliga missförstånd

Andra fördelar:

 • Förbättrad integration och samarbete mellan olika kulturer
 • Ökad attraktivitet för Södra Hammarbyhamnen som en internationell handelsplats
 • Stärkt employer branding och employer value proposition för lokala företag

Översättning och språktjänster: En nyckel till framtidens framgång

I en alltmer globaliserad värld kommer behovet av översättning och språktjänster att fortsätta öka. Södra Hammarbyhamnen har goda förutsättningar att bli en ännu mer framgångsrik internationell handelsplats genom att aktivt utnyttja dessa tjänster.

Framtidens potential:

 • Utveckling av nya innovativa språkteknologier
 • Ökad användning av artificiell intelligens för översättning och språkförståelse
 • Skräddarsydda språktjänster för specifika branscher och behov

CE översättningsbyrå: Din partner för framgångsrik global kommunikation

CE översättningsbyrå har sedan 1999 erbjudit professionella översättningar till och från de flesta språk. Vi hjälper gärna alla i Södra Hammarbyhamnen med omnejd med alla deras översättningsbehov. Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert.

Vi hjälper dig att nå ut till världen!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök