Södersvik översättningsbyrå

Översättning och språktjänster: En drivkraft för Södersviks framgång

Företag och organisationer i Södersvik har länge dragit nytta av professionella översättnings- och språktjänster för att nå framgång på den globala marknaden.

Affärsmässiga fördelar

Översättningstjänster har spelat en avgörande roll för att:

 • Öppna upp nya marknader och nå nya kunder
 • Förbättra kommunikationen med internationella partners och leverantörer
 • Öka exporten och stärka Södersviks position i den globala handeln
 • Skapa nya arbetstillfällen och stimulera den lokala ekonomin

Ekonomiska fördelar

Språktjänster har bidragit till:

 • Ökad försäljning och vinst för Södersviks företag
 • Sänkta kostnader genom effektivare kommunikation
 • Förbättrad konkurrenskraft på den internationella marknaden
 • Ökad attraktionskraft för investeringar i staden

Andra fördelar

Utöver de affärsmässiga och ekonomiska fördelarna har översättning och språktjänster också:

 • Förbättrat samarbetet mellan olika kulturer
 • Ökat den kulturella förståelsen och toleransen
 • Bidragit till en mer inkluderande och globaliserad stad

Framtidens potential

Södersviks framgång beror till stor del på dess förmåga att konkurrera på den globala marknaden. Översättning och språktjänster kommer att spela en ännu viktigare roll i framtiden för att:

 • Hjälpa företag att anpassa sig till nya marknader och trender
 • Hålla sig uppdaterade om internationella regelverk och standarder
 • Bygga starka relationer med partners och kunder över hela världen

Vi hjälper Södersvik att nå sin fulla potential

CE översättningsbyrå har sedan 1999 erbjudit professionella översättnings- och språktjänster till företag och organisationer i Södersvik. Vi har den expertis och erfarenhet som krävs för att hjälpa dig att nå framgång på den globala marknaden.

Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert och låt oss hjälpa dig att ta din verksamhet till nästa nivå.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök