1 Časopis Forbes nedávno nazval Švédsko najlepšou krajinou sveta na podnikanie – úrodnou pôdou pre investorov.

2 Nominálny HDP na obyvateľa predstavuje vo Švédsku 56 956 $ a Švédsko má najvyššiu životnú úroveň na svete.

3 Najmodernejšia digitálna ekonomika v Európe a najviac rozvinutá bezhotovostná spoločnosť v regióne

4 Podľa Globálneho indexu konkurencieschopnosti je Švédsko najkonkurenčnejšou ekonomikou sveta.

5 Švédsko sa považuje za najinovatívnejší národ EÚ s najvyšším počtom patentov na obyvateľa.

6 Švédsko má pre splnenie Cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN lepšie postavenie než ktorákoľvek iná krajina sveta.

PORADENSTVO

 • Založenie spoločnosti
 • Finančné poradenstvo | Plánovanie daní
 • Možnosti rastu
 • Analýza ľudského kapitálu
 • Riadenie/výber IT
 • Zákony a nariadenia
 • Optimalizácia marketingových stratégií
 • Outsourcing kancelárskych služieb
 • Prevádzková efektívnosť
 • Riadenie rizík

ANALÝZY TRHU

 • Povedomie o značke a jej dosah
 • Komerčný priemysel
 • Komplexné prognózy
 • Spotrebný tovar
 • Demografický vývoj
 • Segmentácia trhu
 • Prieskumy verejnej mienky
 • Životaschopnosť výrobkov/služieb

PRIESKUM

 • Obchodné informácie
 • Správy spoločností
 • Hĺbková analýza údajov a ich získavanie
 • Vládne archívy
 • Investigatívne správy
 • Monitorovanie médií
 • Štátne štatistické údaje
 • Nábor zamestnancov | Priame vyhľadávanie talentov

VIRTUÁLNA KANCELÁRIA

 • Firemná adresa v Štokholme/Švédsku
 • Telefónne číslo s call centrom
 • Zasielanie pošty do celého sveta
 • Nepretržitá podpora pre zákazníkov

PREKLADY

 • Do/z viac než 70 jazykov
 • Profesionálni, odborne zdatní lingvisti, rodení hovorcovia
 • Garancia kvality podľa normy ISO 17100
0
ROKOV PODNIKANIA
0
PROFESIONÁLNYCH SPOLOČNÍKOV
0
FANTASTICKÝCH KLIENTOV
0 %
ZÁRUKA SPOKOJNOSTI
Prispôsobené riešenia
Každý klient je iný – Každý projekt je iný – Preto sa vždy snažíme poskytovať prispôsobené riešenia navrhnuté tak, aby splnili konkrétne potreby a ciele
Znalosť miestnych pomerov
Vďaka našim dobrým kontaktom so švédskymi vládnymi agentúrami, inštitúciami a spoločnosťami dokážeme vaše problémy vyriešiť rýchlo a jednoducho
Využite naše odborné znalosti
Využite našu podporu pre svoj úspech – Prehľady, ktoré sme za mnohé roky získali, sú kľúčom k úspechu vo Švédsku
Merania a prehľady
Všetky nami poskytované stratégie a činnosti obsahujú jasné možnosti na meranie ich dopadu na vaše podnikanie a marketingové ciele
Výnimočné služby
Naše výsledky sú priamo prepojené s kvalitou nami poskytovaných služieb a nepochybne s vaším úspechom – Sme tu, aby sme vám pomohli na každom kroku vašej cesty

Posledné novinky

Preskúmajme spolu možnosti!

sa s nami spojte a zistite viac