Skillnaden mellan översättning och lokalisering

Om du funderar på att presentera din webbplats på olika språk och väljer mellan olika tjänsteleverantörer för lokaliseringen har du kanske många frågor om processen. En fråga som du kanske ställer dig själv är: vad är skillnaden mellan översättning och lokalisering?

Att dessa två begrepp används likartat i branschen kan vara förvirrande. Men begreppen har faktiskt olika betydelser och tillämpningar som är viktiga att känna till. Låt oss ta en djupare titt på skillnaderna mellan de två begreppen:

Översättning

Kort sagt innebär översättning helt enkelt att man översätter ord eller hela texter från ett språk till ett annat. Man förmedlar innehållet från en källtext genom att framställa en motsvarande måltext.

Översättning innebär alltså att man ord för ord omvandlar text från ett källspråk till ett målspråk, och naturligtvis tar hänsyn till både korrekt grammatik och meningsbyggnad i målspråket. De bästa översättningstjänsterna tillhandahålls av översättare som är experter på båda språken.

Vanligtvis bekymrar sig inte översättaren om att ge motsvarigheter till kulturella nyanser eller idiomatiska uttryck i den översatta texten – och det är just det som är den stora skillnaden mellan översättning och lokalisering.

Lokalisering

Lokalisering kan definieras som att man anpassar något till ett visst område. Lokalisering innefattar översättning, men det går bortom att endast översätta från ett språk till ett annat, och innebär också att man anpassar stilen och nyanserna.

Målet med lokalisering är att den färdiga texten ska framstå som att den är skapad specifikt för målgruppen. Budskapet ska alltså passa lokala användare stilistiskt. Lokaliserat innehåll är inte en bokstavlig översättning, utan snarare innehåll som är utformat för att tilltala slutanvändaren.

I en lokaliserad text tar man hänsyn till förväntningar hos målgruppen, stilistiska utsmyckningar och tekniska standarder. Element som metaforer, idiomatiska uttryck, specifika kulturella referenser, färger, grammatik, måttenheter och valuta anpassas därmed för att målgruppen till fullo ska förstå dem.

Lokalisering handlar även om att använda ord som vanligtvis används av talare som har språket som modersmål, även om de orden inte innebär en direkt översättning av källspråket. Det finns en flexibilitet istället för att texterna på de två språken motsvarar varandra ord för ord, som i en ren översättning.

Till exempel finns de svenska orden ja och nej inte på kinesiska. I Kina kan man istället använda orden shi (att vara) eller dui (korrekt) till jakande svar – och huruvida shi eller dui ska användas i en text som lokaliseras från svenska till kinesiska är en fråga som den berörda översättaren måste begrunda noggrant.

Bör du lokalisera eller översätta?

Vilken typ av innehåll det gäller och vad du har för syfte är vad som i första hand avgör om du bör lokalisera eller endast översätta innehållet.

Översättning passar bäst för innehåll som är tekniskt, som medicinska, teknologiska eller till och med juridiska texter. Lokalisering används däremot vanligtvis för innehåll som riktar sig till lekmän, som webbplatser, mobilappar, produktbeskrivningar eller annat marknadsföringsmaterial.

Allt innehåll som skrivs i syfte att övertala läsaren att göra något, till exempel att köpa en produkt eller en tjänst, registrera sig på en prenumerationslista, eller som bör förmedlas på ett informellt eller bekant sätt, som mobilappar eller spel, lämpar sig förmodligen bra för lokalisering.

0
error: Innehållet är skyddat